Yazı Detayı
28 Ocak 2018 - Pazar 10:44 Bu yazı 293 kez okundu
 
Başarılı hizmetin ön şartı
Dr Orhan AYDENİZ
aydeniz@kibris.net
 
 

 

Kıbrıs Türk halkı alışılagelmiş bozuk ve yanlış yönetim anlayışından şikayetçi olup, artık kaliteli ve başarılı hizmet beklentisi içindedir.

Seçim propaganda döneminde ortaya konulan projeler, vaatler ve iddialı  hedefler, devletin geçmişe göre daha başarılı çalıştırılmak istenildiği göstermektedir.

            Gerçi, bu güne kadar ülkemizde, seçim döneminde söylenenler ile iktidara geldikten sonra yapılanların farklı olduğuna tanık olduk. Bununla beraber başka seçeneğimiz bulunmadığına göre, söylemlerin ne derece gerçekleştirileceğini görmek için bir süre beklemek zorundayız

Geçmişte yaşananlar dikkate alındığı zaman, ülkede başarılı bir yönetim sergilenebilmesi için, her şeyden önce yöneticilerin siyasi tercih ile atanmasından vazgeçilmesi gerektiğini gösterir.

Yöneticilerin siyasi tercih ile atanmasına olanak veren Üçlü Kararname Yasasının değiştirilmemesi halinde, devletin makam ve olanaklarının paylaşımı, devlet kuruluşlarının politikacıların arpalığı olması, devlet olanaklarının oy avcılığında pazarlık aracı olarak kullanılması, hiyerarşik kargaşa, günü birlik plansız uygulamalar, beyin gücü israfı, laçkalık aynen eskisi gibi devam edecek ve bu hükümetin de eskilerden hiçbir farkı olmayacaktır.

Bu güne dek yaşanan acı deneyimlerden açıkça anlaşıldığı gibi, Üçlü kararname yasası ile, sırf partili olduğu için bir devlet kuruluşunun başına yönetici olarak atanan kişilerin, gerek halka gerekse maiyetindeki memurlara karşı tarafsız hareket etmesi mümkün olmamaktadır. Çünkü politik tercihe göre göreve getirilen kişi, vatandaşlardan önce, atamayı yapan politikacı ile partiye hizmet etmeyi ön planda tutar.

Öte yandan parti kararı ile atanan yöneticiler, ne kadar başarısız olursa olsun görevlerinden alınmamaktadır. Böyle olunca da üçlü kararname ile atananlar için, başarılı hizmet vermenin hiçbir önemi ve gereği, kalmaz.

Yöneticilerin siyasi tercihle yani, Üçlü kararname ile atanması durumunda  devlet kuruluşlarında; deneyimin, akademik üstünlüğün, iş bitiriciliğin, vatandaşa iyi muamele yapmanın, yansız davranmanın, çalışkanlığın hiçbir önemi olmaz.

Çünkü Üçlü kararname ile yapılan atamalarda bunların hiç biri de dikkate alınmaz sadece siyasilere ve partiye yakınlık ve yararlı olmak dikkate alınır.

Üçlü kararname ile sebep olunan bir başka olumsuzluk da, devlet kuruluşlarında kargaşaya ve huzursuzluklara sebep olmasıdır. Bir çok atamalarda devlet kuruluşunun başına dıştan getirilenler, hem kuruluşun faaliyetlerine yabancı oldukları için, hem de o kuruluşa yıllarını verenlerin haksızlığa uğraması nedeniyle, huzursuzluğa sebep olmaktadır. Bunun yanında, dıştan  atanan yönetici ile ayni siyasi kanatta olan alttaki görevlilerin çalıştırılması ve kontrolü zorlaşmaktadır.

Bütün idari, teknik hiyerarşik ve moral olumsuzluklar ve devletin çalışamayacak duruma getirilmesi yanında; siyasi tercihle atama yöntemi, küçük ülkemizin bütçesine de çok ağır yük getirir

Siyasi partiler geçmiş iktidarlar gibi yönetici kadrolarını yandaşlarını ödüllendirmekte  kaynak olarak görmüyorsa ve  değerli beyin gücünden yararlanmak amacında ise, Üçlü Kararname Yasasında  yapılacak değişiklik ile, yöneticilere başka ülkelerde olduğu gibi, sadece görevde bulundukları süre içinde makam ödeneği verilmesini sağlamalı.

Sonuç olarak eğer amaç daha önce olduğu gibi devlet olanakları ile makamlarının paylaşımı değil de, ülkeye daha iyi hizmet etmek ise, mutlaka işin başında üçlü kararname yasasının kaldırılması üzerinde tarafların peşinen anlaşmaları gerekir. Aksi halde yeni koalisyon programının içeriği nasıl olursa olsun, hiçbir şey eskisinden farklı olmayacak ve bir çok kişinin ileri sürdüğü gibi, esas amacın devlet olanak ve makamlarının paylaşılması olduğu görüşü kanıtlanmış olacaktır.

 

 
 
 
Etiketler: Başarılı, hizmetin, ön, şartı,
Yorumlar
Diğer Yazılar
Su baskını sorunu ve çaresi
Dere Yatakları Bozularak, Sel Felaketine Zemin Hazırlanmaktadır.
Dağınık yapılaşma doğal alanların yok edilmesine sebep olacaktır
Ortak vatanda barış içinde yaşamalıyız
Ağaç katliamının önlenmesi için caydırıcı yasalar çıkarılmalı
KKTC’nin tanıtılması tek çıkış yoludur
Sorunlarımızın çoğunun derhal çözümlenmesi mümkündür
Piyasadaki sıkıntılar üzerine
Kimlikle giriş gerçeği
Üretimin lokomotifi pazarlamadır
Ülkemizde Bozulan Değer Ölçüleri
İnşaat izinleri sorunu
İki yönetimli çözümü engellemek tarihi hata olacaktır
Sel sorunu ciddiye alınmalı
Çözümden yana olanlar geçmişe saplanıp kalmamalı
Gerçekler unutturulmamalı
Dağ Başında mı Yaşıyoruz?
KKTC’de Rum ulusal tezlerini destekleyenler çözümsüzlüğü körüklemektedir
Haklılığımızda ısrar etmeliyiz
Din dersi okutulmalı mı?
Tarımda geleceğe dönük gelişmeler
Yasalara uymamak demokratik hak sayılmamalı
Birleşik federal çözüm’ her derde deva mı?
Tasarruf önerilerim
Dünya Barış Günü
Ekonomik sıkıntılarımızın sebeplerinden biri de nüfusumuzun az olmasıdır
Koruyuculuk ve yerli üretimin teşviki
Hatalı ve zararlı kararlardan vazgeçilmeli
Döviz ve ekonomik sıkıntılardan kurtulmanın çaresi
Demokrasi başı bozukluk değildir
Hükümet popülist harcamalardan vazgeçilmeli
Guterres’in garanti önerisi Girit senaryosunu hatırlatır
Seçilmişlerin görevi hizmet etmektir
Orman yangınlarının önlenmesi için acilen önlem alınmalı
Et sorunu sürüncemede bırakılmamalı
Ucu açık müzakerelerin sürdürülmesi Rum ulusal davasına yardımcı olur
Hemen çözümlenebilecek bir çok basit sorun vardır
Peşkeş
Harcamalarda önemli gereksinimlere öncelik verilmeli
Anavatandan koparılmamız komşunun ulusal davasına hizmet eder
Hükümetin en öncelikli görevi ülkede asayişi sağlamaktır
Komşu bizimle ortaklık yapmak niyetinde değildir
Davar zararlarına durdurulmalı
En son tezgah anavatan ile aramızın açılmak
‘İçi dolu başak boyun eğermiş’
Sorumsuz kişilerin Türk halkı adına görüş bildirme yetkisi yoktur
Devleti koruyucu caydırıcı yasa çıkarılmalı
Plastik kirliliği
İki bölgeliliğin sulandırılması geri dönüşümsüz büyük bir hata olacaktır
Son günlerdeki su baskınları tesadüfi değildir
Uluslararası hukukta savaşı başlatan bedelini öder
Hükümet tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren sorunların çözümüne odaklanmalı
Plaj sorunu ve çözümü
Anavatanın değerini takdir etmeliyiz
Hükümetin yüz günü
Vatandaşlık işlemlerinin durdurulması, Rum’un ekmeğine bal sürmektir
Rum’un dayattığı Birleşik çözüm yok olmamıza sebep olacak
Guterres belgesi Girit dramının tekrarlanmasına zemin hazırlayacak
Federal çözüm barışın bozulmasına sebep olacak
Kıbrıs sorununun çözümünde tek çıkış yolu
Yolların bakım ve idamesi düzenli olarak yapılması gereken bir hizmettir
Seçilmişler devlet yapısını bozmamalı
Çözüm düşmanları
Nükleer enerji gerçeği
Su kaynakları yönetimine acilen el atılmalı
Kuru ot kirliliği sorunu
Bilindik tezgah
Savaşı başlatan, mağlup olduğu takdirde tazminat talebinde bulunamaz.
21 Mart Ergenekon bayramı
Kıbrıs sorununda nüfus ve Türkiye’nin önemi
Bürokratik işlem adı altındaki can sıkıcı işlemler kaldırılmalıdır
Sigara İçme Yasağı Bir Hakkın Kısıtlaması değildir?
İçişlerimizde acilen el atılması gereken sorunlar
Hükümetin öncelikle vatandaşlıklara el atması hoş değildir
Gerçekleri bilerek hareket etmeliyiz
Hükümet madde kullanımı sorununa acilen el atmalı
STÖ’ne zorunlu üyelik Avrupa İnsan Hakları sözleşmesine aykırıdır
Müzakerelere tanınma koşulu ile katılmalıyız
Ağaç dikmek dünyaya karşı olan vefa borcumuzu ödemektir
Yeni hükümet çevre sorunlarına acilen el atmalı
Kıbrıs’ta sergilenen sinsi oyun
Anavatandan koparılmamız ölüm fermanımızdır
Halkımızın imajına gölge düşürücü davranışlardan vazgeçilmeli
Olaylar KKTC’nin tanıtılmasının kaçınılmaz olduğunu gösteriyor
Ormanlardaki mantar varlığımızın yok olmasına göz yumulmamalı
Çevre kirliliğinin sorumlusu kimdir?
Halkımızın seçimde verdiği mesaj doğru okunmalı
Yarınlarımız daha iyi olmalı
Yeni yılda umut ve beklentiler
Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlama idealinden vazgeçilmedi
Yerleşim yerlerimizdeki trafik sorunu
Kanlı Noel’den ders almalıyız
Düzenin değiştirilebilmesi radikal önlemler alınması ile mümkündür
Siyasi partiler çözüm tercihlerini gerekçeleri ile halkımıza açıklamalı
İfade özgürlüğü hiçbir ülkede sınırsız değildir
Halkımız ezici çoğunluğu oyunu partilerin siyasi bakış açısına göre kullanır
Siyasi partilerin ve adayların nüfus politikası nedir?
Mesai başlama ve bitme saatlerindeki trafik sıkışıklığı önlenmeli
Siyasi partiler misyonlarını dürüstçe halkımıza açıklamalı
Çok geç alınmış bir karar
Birleşme tutkusu -saplantısı ve çelişkiler
Devletimize sahip çıkmalıyız
Anavatan düşmanlığı, bindiğimiz dalı kesmektir
Su baskınları, hesap sorma mekanizmasının doğal sonucudur
Yaban yaşamı yok etmek zararımızadır
Ağaç varlığımızı artırmalıyız
Yıkıcı beyin yıkama kampanyalarının sonuçları
Basit sorunlara olsun çare bulunmalı
Laf Cambazlığı
Sürü hayvancılığı modernize edilmeli
Çözüm BM ve AB tarafından engellenmektedir
Mevcut koşullarda müzakerelerden sonuç alınamaz
Varlığımızı sürdürebilmek için bilinçli davranmak zorundayız
Türk ordusunun ayrılması durumunda 2.Girit dramı tekrarlanacak
Ülkemizde basiretli bir nüfus politikası benimsenmeli ve uygulanmalı
Örgütlenmede dikkat edilmesi gereken hususlar
Hükümet halkın şikayetlerini dikkate almalı
İki çatılı çözüm her iki halkın da yararınadır
İki çatılı çözüm her iki halkın da yararınadır
Lefkoşa’daki kötü koku sorunu
Müzakerelerin devamı bizi çökertme tezgahıdır
Atık Sular Değerlendirilmeli
Hükümetlerin başlıca görevi, yasaların uygulanmasını sağlamaktır
Barış sloganı atarak barışı bozacak çözüm seçenekleri desteklenmemeli
Sinsi oyun bozulmalı
Böcekler raflara girmeye başladı
İç saldırılara karşı uyanık olmalıyız
Hükümet gürültü sorununu çözmeli
Kooperatifler devlet kuruluşu değildir
Rum tarafı neden çözümden kaçıyor?
Hem suçlu, hem güçlü olmak
Suyun denize akıtılmasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz
Yazarlar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Medipol Başakşehir
33
0
2
3
10
15
2
Kasımpaşa
26
0
5
2
8
15
3
Antalyaspor
26
0
5
2
8
15
4
Galatasaray
25
0
4
4
7
15
5
Trabzonspor
25
0
4
4
7
15
6
Yeni Malatyaspor
25
0
4
4
7
15
7
Beşiktaş
25
0
4
4
7
15
8
Atiker Konyaspor
21
0
4
6
5
15
9
Sivasspor
21
0
4
6
5
15
10
MKE Ankaragücü
20
0
7
2
6
15
11
Bursaspor
20
0
4
8
4
16
12
Göztepe
19
0
9
1
6
16
13
Akhisarspor
16
0
7
4
4
15
14
Alanyaspor
16
0
9
1
5
15
15
Kayserispor
15
0
8
3
4
15
16
BB Erzurumspor
14
0
7
5
3
15
17
Fenerbahçe
14
0
7
5
3
15
18
Çaykur Rizespor
11
0
6
8
1
15
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv