Yazı Detayı
25 Ekim 2017 - Çarşamba 10:06 Bu yazı 425 kez okundu
 
Basit sorunlara olsun çare bulunmalı
Dr Orhan AYDENİZ
aydeniz@kibris.net
 
 

Günlük yaşamdaki sorunları çözmek ve vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak , devletin en doğal görev ve yükümlülüğüdür.

Uygar ülkelerde devlet normal ve başarılı olarak çalıştığı için, günlük yaşamda ortaya çıkan sorunlar hemen çözümlenir.

KKTC’de ise, siyasilerin müdahalesi nedeniyle devlet başarılı ve normal bir şekilde hizmet veremediği için, en basit sorunlar bile çözümlenmiyor ve vatandaşlar gereksiz yere sıkıntıya sokuluyor.

Uygar ülkelerde yöneticiler, uzun süre çalışıp deneyim kazandıktan sonra makamlarına gelebilmektedir.

KKTC’de ise yönetici kadrolarına, akademik kariyer ve deneyim dikkate alınmadan siyasi tercih ile atama yapılır. Mevcut çok değerli beyin gücünden istifade edilmez.

Sonuçta en basit sorunlar bile çözümlenemez ve vatandaşların günlük yaşamı gereksiz yere sıkıntıya sokulur. Oysa devlet kuruluşları ile Belediyelerin  normal olarak hizmet vermesi durumunda halen vatandaşların şikayetçi olduğu bir çok sorunla karşı karşıya olmayacaktık.

Herkesin şikayetçi olduğu çevre kirliliği,  belediyelerin ve resmi kuruluşların yürürlükteki yasaları uygulamamaları, yani görevlerini yapmamalarından kaynaklanır.

Halen tüm yerleşim birimleri belediyelerin sorumluluğu altında olduğuna göre, yasaların titizlikle uygulanması durumunda, çevrenin kirletilmesinin önlenmesi mümkündür.

Ülkemizde, çevreyi kirletmenin suç olduğu gösterilerek herkesin duyarlı davranmasının sağlanması yerine, bilinçlendirme ve  kampanyalarla sorunun çözümlenebileceği kabul ediliyor.

Vatandaşların günlük yaşamını zora sokan sorunlardan biri de, yerleşim merkezlerindeki trafik sıkışıklığıdır.

Bu sorun da Belediyeler ve devletin artan nüfus ve trafik yoğunluğunu dikkate alarak, gerekli olan kısa ve uzun vadeli önlemleri almamasından kaynaklanır.

Herkesin şikayetçi olduğu anayollar ile yerleşim merkezlerindeki yollarda oluşan ve aylarca onarılmayan çukurlar sorununun da, Belediyeler ile Kara yolları dairesinin sırf bu görev için  tamir ekibi oluşturması ile çözümlenebilecektir.

Sadece mesai saatlerinin başlangıç ve bitiş zamanlarında belirli kavşaklara, bir saatliğine trafik polisi görevlendirilmesi ile bu sorunun  hafifletilmesi mümkündür.

Herkesin şikayetçi olduğu adaletin geç tecelli etmesi ve asayiş sorunlarının da yine yöneticilerimiz tarafından çözümlenmesi mümkündür.

 Devlet kuruluşlarındaki mantık dışı bürokratik işlemlerin ise, hiç bekletilmeden kaldırılması oldukça kolaydır.

Asayiş sorununun da çözümü mümkündür. Dünyanın en uygar ülkelerinde bile, yerleşim yerlerinde güvenlik güçleri 7/24 saat devriye görevi yapar ve suç işlenmesi caydırılır.

Yaklaşık 100 bin yabancı öğrenci ve uzak doğulu işçi bulunan ülkemizde, sokak sürekli gözetim altında tutulmalı. Bunun yolu da polislerin devriye hizmeti yapmasıdır.

Avuç içi kadar bir ülkede ev bahçelerindeki ağaçlardan meyve hırsızlığı yapılması, şehirlerdeki yaya geçitlerinde ve kırmızı ışıkta arabaların  insanları çiğnemesi,  kırsal alanlarda  başkalarının ağaçlarının kesilip odun olarak satılması, üzücüdür .

Bazı devlet kuruluşlarındaki personel azlığı ve buna bağlı olarak vatandaşların hizmetlerin verilmesindeki sıkıntıların da, ‘idari tasarruf’ yöntemi ile memur fazlalığı olan kuruluşlardan aktarma ile çözümlenmesi mümkündür.

Kısaca belirtmek gerekirse günlük yaşamımızdaki sorunların büyük bir kısmının siyasilerin yönlendirilmesine gerek kalmadan, bürokratlar tarafından çözümlenmesi mümkündür. Ancak bunun için uygar ülkelerde olduğu gibi, yönetici makamlarına siyasi tercih ile atama yapılmasından vazgeçilmeli.

 

 

 
 
 
Etiketler: Basit, sorunlara, olsun, çare, bulunmalı,
Yorumlar
Diğer Yazılar
Dere Yatakları Bozularak, Sel Felaketine Zemin Hazırlanmaktadır.
Dağınık yapılaşma doğal alanların yok edilmesine sebep olacaktır
Ortak vatanda barış içinde yaşamalıyız
Ağaç katliamının önlenmesi için caydırıcı yasalar çıkarılmalı
KKTC’nin tanıtılması tek çıkış yoludur
Sorunlarımızın çoğunun derhal çözümlenmesi mümkündür
Piyasadaki sıkıntılar üzerine
Kimlikle giriş gerçeği
Üretimin lokomotifi pazarlamadır
Ülkemizde Bozulan Değer Ölçüleri
İnşaat izinleri sorunu
İki yönetimli çözümü engellemek tarihi hata olacaktır
Sel sorunu ciddiye alınmalı
Çözümden yana olanlar geçmişe saplanıp kalmamalı
Gerçekler unutturulmamalı
Dağ Başında mı Yaşıyoruz?
KKTC’de Rum ulusal tezlerini destekleyenler çözümsüzlüğü körüklemektedir
Haklılığımızda ısrar etmeliyiz
Din dersi okutulmalı mı?
Tarımda geleceğe dönük gelişmeler
Yasalara uymamak demokratik hak sayılmamalı
Birleşik federal çözüm’ her derde deva mı?
Tasarruf önerilerim
Dünya Barış Günü
Ekonomik sıkıntılarımızın sebeplerinden biri de nüfusumuzun az olmasıdır
Koruyuculuk ve yerli üretimin teşviki
Hatalı ve zararlı kararlardan vazgeçilmeli
Döviz ve ekonomik sıkıntılardan kurtulmanın çaresi
Demokrasi başı bozukluk değildir
Hükümet popülist harcamalardan vazgeçilmeli
Guterres’in garanti önerisi Girit senaryosunu hatırlatır
Seçilmişlerin görevi hizmet etmektir
Orman yangınlarının önlenmesi için acilen önlem alınmalı
Et sorunu sürüncemede bırakılmamalı
Ucu açık müzakerelerin sürdürülmesi Rum ulusal davasına yardımcı olur
Hemen çözümlenebilecek bir çok basit sorun vardır
Peşkeş
Harcamalarda önemli gereksinimlere öncelik verilmeli
Anavatandan koparılmamız komşunun ulusal davasına hizmet eder
Hükümetin en öncelikli görevi ülkede asayişi sağlamaktır
Komşu bizimle ortaklık yapmak niyetinde değildir
Davar zararlarına durdurulmalı
En son tezgah anavatan ile aramızın açılmak
‘İçi dolu başak boyun eğermiş’
Sorumsuz kişilerin Türk halkı adına görüş bildirme yetkisi yoktur
Devleti koruyucu caydırıcı yasa çıkarılmalı
Plastik kirliliği
İki bölgeliliğin sulandırılması geri dönüşümsüz büyük bir hata olacaktır
Son günlerdeki su baskınları tesadüfi değildir
Uluslararası hukukta savaşı başlatan bedelini öder
Hükümet tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren sorunların çözümüne odaklanmalı
Plaj sorunu ve çözümü
Anavatanın değerini takdir etmeliyiz
Hükümetin yüz günü
Vatandaşlık işlemlerinin durdurulması, Rum’un ekmeğine bal sürmektir
Rum’un dayattığı Birleşik çözüm yok olmamıza sebep olacak
Guterres belgesi Girit dramının tekrarlanmasına zemin hazırlayacak
Federal çözüm barışın bozulmasına sebep olacak
Kıbrıs sorununun çözümünde tek çıkış yolu
Yolların bakım ve idamesi düzenli olarak yapılması gereken bir hizmettir
Seçilmişler devlet yapısını bozmamalı
Çözüm düşmanları
Nükleer enerji gerçeği
Su kaynakları yönetimine acilen el atılmalı
Kuru ot kirliliği sorunu
Bilindik tezgah
Savaşı başlatan, mağlup olduğu takdirde tazminat talebinde bulunamaz.
21 Mart Ergenekon bayramı
Kıbrıs sorununda nüfus ve Türkiye’nin önemi
Bürokratik işlem adı altındaki can sıkıcı işlemler kaldırılmalıdır
Sigara İçme Yasağı Bir Hakkın Kısıtlaması değildir?
İçişlerimizde acilen el atılması gereken sorunlar
Hükümetin öncelikle vatandaşlıklara el atması hoş değildir
Gerçekleri bilerek hareket etmeliyiz
Hükümet madde kullanımı sorununa acilen el atmalı
STÖ’ne zorunlu üyelik Avrupa İnsan Hakları sözleşmesine aykırıdır
Müzakerelere tanınma koşulu ile katılmalıyız
Ağaç dikmek dünyaya karşı olan vefa borcumuzu ödemektir
Yeni hükümet çevre sorunlarına acilen el atmalı
Kıbrıs’ta sergilenen sinsi oyun
Anavatandan koparılmamız ölüm fermanımızdır
Başarılı hizmetin ön şartı
Halkımızın imajına gölge düşürücü davranışlardan vazgeçilmeli
Olaylar KKTC’nin tanıtılmasının kaçınılmaz olduğunu gösteriyor
Ormanlardaki mantar varlığımızın yok olmasına göz yumulmamalı
Çevre kirliliğinin sorumlusu kimdir?
Halkımızın seçimde verdiği mesaj doğru okunmalı
Yarınlarımız daha iyi olmalı
Yeni yılda umut ve beklentiler
Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlama idealinden vazgeçilmedi
Yerleşim yerlerimizdeki trafik sorunu
Kanlı Noel’den ders almalıyız
Düzenin değiştirilebilmesi radikal önlemler alınması ile mümkündür
Siyasi partiler çözüm tercihlerini gerekçeleri ile halkımıza açıklamalı
İfade özgürlüğü hiçbir ülkede sınırsız değildir
Halkımız ezici çoğunluğu oyunu partilerin siyasi bakış açısına göre kullanır
Siyasi partilerin ve adayların nüfus politikası nedir?
Mesai başlama ve bitme saatlerindeki trafik sıkışıklığı önlenmeli
Siyasi partiler misyonlarını dürüstçe halkımıza açıklamalı
Çok geç alınmış bir karar
Birleşme tutkusu -saplantısı ve çelişkiler
Devletimize sahip çıkmalıyız
Anavatan düşmanlığı, bindiğimiz dalı kesmektir
Su baskınları, hesap sorma mekanizmasının doğal sonucudur
Yaban yaşamı yok etmek zararımızadır
Ağaç varlığımızı artırmalıyız
Yıkıcı beyin yıkama kampanyalarının sonuçları
Laf Cambazlığı
Sürü hayvancılığı modernize edilmeli
Çözüm BM ve AB tarafından engellenmektedir
Mevcut koşullarda müzakerelerden sonuç alınamaz
Varlığımızı sürdürebilmek için bilinçli davranmak zorundayız
Türk ordusunun ayrılması durumunda 2.Girit dramı tekrarlanacak
Ülkemizde basiretli bir nüfus politikası benimsenmeli ve uygulanmalı
Örgütlenmede dikkat edilmesi gereken hususlar
Hükümet halkın şikayetlerini dikkate almalı
İki çatılı çözüm her iki halkın da yararınadır
İki çatılı çözüm her iki halkın da yararınadır
Lefkoşa’daki kötü koku sorunu
Müzakerelerin devamı bizi çökertme tezgahıdır
Atık Sular Değerlendirilmeli
Hükümetlerin başlıca görevi, yasaların uygulanmasını sağlamaktır
Barış sloganı atarak barışı bozacak çözüm seçenekleri desteklenmemeli
Sinsi oyun bozulmalı
Böcekler raflara girmeye başladı
İç saldırılara karşı uyanık olmalıyız
Hükümet gürültü sorununu çözmeli
Kooperatifler devlet kuruluşu değildir
Rum tarafı neden çözümden kaçıyor?
Hem suçlu, hem güçlü olmak
Suyun denize akıtılmasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz
Yazarlar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Medipol Başakşehir
33
0
2
3
10
15
2
Kasımpaşa
26
0
5
2
8
15
3
Antalyaspor
26
0
5
2
8
15
4
Beşiktaş
25
0
4
4
7
15
5
Yeni Malatyaspor
25
0
4
4
7
15
6
Trabzonspor
25
0
4
4
7
15
7
Galatasaray
25
0
4
4
7
15
8
Atiker Konyaspor
21
0
4
6
5
15
9
Sivasspor
21
0
4
6
5
15
10
MKE Ankaragücü
20
0
7
2
6
15
11
Bursaspor
19
0
4
7
4
15
12
Göztepe
18
0
9
0
6
15
13
Akhisarspor
16
0
7
4
4
15
14
Alanyaspor
16
0
9
1
5
15
15
Kayserispor
15
0
8
3
4
15
16
BB Erzurumspor
14
0
7
5
3
15
17
Fenerbahçe
14
0
7
5
3
15
18
Çaykur Rizespor
11
0
6
8
1
15
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv