Yazı Detayı
19 Kasım 2017 - Pazar 09:55 Bu yazı 411 kez okundu
 
Birleşme tutkusu -saplantısı ve çelişkiler
Dr Orhan AYDENİZ
aydeniz@kibris.net
 
 

Rum tarafının gizlemediği niyet ve amaçlarına karşı, onlarla her koşulda birleşmemizi tek çözüm seçeneği gösterenlerin, bu saplantı ve tutkularının yanlış ve çelişkili  olduğu görüşündeyim.

Halkımızın geleceğinin risk altına sokulmaması için,  birleşme tutkunlarının, gerçekleri dikkate alması ve çelişki içinde olduklarını anlamalarında  yarar vardır.

Bir yandan tüm sıkıntılı anlarımızda yanımızda olan anavatanımızla birleşmemize karşı olmak ,öte yandan ,ambargolarla yaşamımızı sıkıntıya sokan üstelik dini, milleti dili farklı olan Rumlar ile birleşmek için can atmanın mantıklı bir gerekçesi olabilir mi?

Türkiye’nin eyaleti olmayı istememek ve  Rum çoğunluğun egemen olacağı bir yönetimin eyaleti olmayı benimsemek, mantıklı bir tutum mu?

Milliyetçiliği her kötülüğün kaynağı olduğunu söylemek , öte yandan da aşırı derecede milliyetçi olan Rumlar ile birleşmek için can atmak, çelişkili bir tutum değil mi?

Atalarımızın geldiği yer olan anavatan ile bütünleşmemiz durumunda kimliğimizi kaybedeceğimizi ileri sürmek, buna karşın dili, dini ve milleti farklı olan ve nüfusu bizden 4 kat  fazla olan Rumlar ile birleşmemizi savunmak normal mı?

Özelleştirmeye şiddetle karşı çıkmak, öte yandan özelleştirmeden yana olan Rum yönetimine katılmamızı ekonomik olarak tek çıkış yolu göstermek çelişkili bir tutum değil mi?

Yabancı yatırıma peşkeş ve sömürü diyerek karşı çıkmak, öte yandan yabancı yatırımcılara her türlü kolaylığı temin eden Rumlarla birleşmemizi savunmak  çelişkili bir tutum değil mi?

Dine soğuk bakan ve gericilik olarak gösterenlerin, din adamlarını baş tacı eden Rumlarla birleşmek istemesi, çelişkili bir tutum değil mi?

Adada yaşayan tüm insanların Türk, Rum ayırımı yapmadan Kıbrıslı kabul edilmesini savunmak, öte yandan  Yunan kimliğini ön planda tutan Rumlarla birleşmek istemek normal mı?

Ekonomik kalkınmamızda planlı hareket etmemiz için Anavatanla işbirliği yapılmasına karşı çıkmak, öte yandan da Rumlar ile birleşmek ve tüm işlerimizi birlikte yürütmeyi savunmak çelişkili bir tercih  değil mi?

Rum tarafının bizimle ortak yönetim kurmak amaçlı müzakerelerin sürdürüldüğü dönemde bile, meclislerinden 1950 Enosis plebisitinin ulusal gün olarak kutlanması ve olası çözümü kabul etmeleri için adada barışı koruyan Türk ordusunun ayrılması ile Türkiye’nin garanti hakkının kaldırılması kararına rağmen, hala daha birleşmenin risklerini göz ardı etmek, iyi niyetli bir tutum olabilir mi? 

KKTC Meclisinde , Rum meclisinin aldığı Türk ordusunun ayrılması ve garanti sisteminin kaldırılması kararının kınanması için verilen öneriye olumlu oy vermekten kaçınanların, güneyde askerlikten terhis edilenlerin, silahlarının evlerinde tutulmasının sağlanması ve böylece 100 bin kişilik milis gücüne sahip olunmasını umursamamalarının haklı nedeni olabilir mi?

Aslında mantıklı düşünen ve art niyetli olmayan herkes, halen barış içinde yan yana yaşayan iki halkın birleştirilmesinin sakıncalı olacağını bilmektedir.

Yabancıların kendi çıkarları bakımından, adanın Yunanistan’a ilhak edilmesini istemeleri nedeniyle, birleşmeyi savunması belki fazla yadırganamaz.

Ancak içimizdeki bazı kişi, kuruluş ve siyasilerin birleşmeyi tek çözüm seçeneği olarak dayatmasının haklı bir gerekçesi olamaz.

 

 

 

 
 
 
Etiketler: Birleşme, tutkusu, -saplantısı, ve, çelişkiler,
Yorumlar
Diğer Yazılar
Su baskını sorunu ve çaresi
Dere Yatakları Bozularak, Sel Felaketine Zemin Hazırlanmaktadır.
Dağınık yapılaşma doğal alanların yok edilmesine sebep olacaktır
Ortak vatanda barış içinde yaşamalıyız
Ağaç katliamının önlenmesi için caydırıcı yasalar çıkarılmalı
KKTC’nin tanıtılması tek çıkış yoludur
Sorunlarımızın çoğunun derhal çözümlenmesi mümkündür
Piyasadaki sıkıntılar üzerine
Kimlikle giriş gerçeği
Üretimin lokomotifi pazarlamadır
Ülkemizde Bozulan Değer Ölçüleri
İnşaat izinleri sorunu
İki yönetimli çözümü engellemek tarihi hata olacaktır
Sel sorunu ciddiye alınmalı
Çözümden yana olanlar geçmişe saplanıp kalmamalı
Gerçekler unutturulmamalı
Dağ Başında mı Yaşıyoruz?
KKTC’de Rum ulusal tezlerini destekleyenler çözümsüzlüğü körüklemektedir
Haklılığımızda ısrar etmeliyiz
Din dersi okutulmalı mı?
Tarımda geleceğe dönük gelişmeler
Yasalara uymamak demokratik hak sayılmamalı
Birleşik federal çözüm’ her derde deva mı?
Tasarruf önerilerim
Dünya Barış Günü
Ekonomik sıkıntılarımızın sebeplerinden biri de nüfusumuzun az olmasıdır
Koruyuculuk ve yerli üretimin teşviki
Hatalı ve zararlı kararlardan vazgeçilmeli
Döviz ve ekonomik sıkıntılardan kurtulmanın çaresi
Demokrasi başı bozukluk değildir
Hükümet popülist harcamalardan vazgeçilmeli
Guterres’in garanti önerisi Girit senaryosunu hatırlatır
Seçilmişlerin görevi hizmet etmektir
Orman yangınlarının önlenmesi için acilen önlem alınmalı
Et sorunu sürüncemede bırakılmamalı
Ucu açık müzakerelerin sürdürülmesi Rum ulusal davasına yardımcı olur
Hemen çözümlenebilecek bir çok basit sorun vardır
Peşkeş
Harcamalarda önemli gereksinimlere öncelik verilmeli
Anavatandan koparılmamız komşunun ulusal davasına hizmet eder
Hükümetin en öncelikli görevi ülkede asayişi sağlamaktır
Komşu bizimle ortaklık yapmak niyetinde değildir
Davar zararlarına durdurulmalı
En son tezgah anavatan ile aramızın açılmak
‘İçi dolu başak boyun eğermiş’
Sorumsuz kişilerin Türk halkı adına görüş bildirme yetkisi yoktur
Devleti koruyucu caydırıcı yasa çıkarılmalı
Plastik kirliliği
İki bölgeliliğin sulandırılması geri dönüşümsüz büyük bir hata olacaktır
Son günlerdeki su baskınları tesadüfi değildir
Uluslararası hukukta savaşı başlatan bedelini öder
Hükümet tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren sorunların çözümüne odaklanmalı
Plaj sorunu ve çözümü
Anavatanın değerini takdir etmeliyiz
Hükümetin yüz günü
Vatandaşlık işlemlerinin durdurulması, Rum’un ekmeğine bal sürmektir
Rum’un dayattığı Birleşik çözüm yok olmamıza sebep olacak
Guterres belgesi Girit dramının tekrarlanmasına zemin hazırlayacak
Federal çözüm barışın bozulmasına sebep olacak
Kıbrıs sorununun çözümünde tek çıkış yolu
Yolların bakım ve idamesi düzenli olarak yapılması gereken bir hizmettir
Seçilmişler devlet yapısını bozmamalı
Çözüm düşmanları
Nükleer enerji gerçeği
Su kaynakları yönetimine acilen el atılmalı
Kuru ot kirliliği sorunu
Bilindik tezgah
Savaşı başlatan, mağlup olduğu takdirde tazminat talebinde bulunamaz.
21 Mart Ergenekon bayramı
Kıbrıs sorununda nüfus ve Türkiye’nin önemi
Bürokratik işlem adı altındaki can sıkıcı işlemler kaldırılmalıdır
Sigara İçme Yasağı Bir Hakkın Kısıtlaması değildir?
İçişlerimizde acilen el atılması gereken sorunlar
Hükümetin öncelikle vatandaşlıklara el atması hoş değildir
Gerçekleri bilerek hareket etmeliyiz
Hükümet madde kullanımı sorununa acilen el atmalı
STÖ’ne zorunlu üyelik Avrupa İnsan Hakları sözleşmesine aykırıdır
Müzakerelere tanınma koşulu ile katılmalıyız
Ağaç dikmek dünyaya karşı olan vefa borcumuzu ödemektir
Yeni hükümet çevre sorunlarına acilen el atmalı
Kıbrıs’ta sergilenen sinsi oyun
Anavatandan koparılmamız ölüm fermanımızdır
Başarılı hizmetin ön şartı
Halkımızın imajına gölge düşürücü davranışlardan vazgeçilmeli
Olaylar KKTC’nin tanıtılmasının kaçınılmaz olduğunu gösteriyor
Ormanlardaki mantar varlığımızın yok olmasına göz yumulmamalı
Çevre kirliliğinin sorumlusu kimdir?
Halkımızın seçimde verdiği mesaj doğru okunmalı
Yarınlarımız daha iyi olmalı
Yeni yılda umut ve beklentiler
Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlama idealinden vazgeçilmedi
Yerleşim yerlerimizdeki trafik sorunu
Kanlı Noel’den ders almalıyız
Düzenin değiştirilebilmesi radikal önlemler alınması ile mümkündür
Siyasi partiler çözüm tercihlerini gerekçeleri ile halkımıza açıklamalı
İfade özgürlüğü hiçbir ülkede sınırsız değildir
Halkımız ezici çoğunluğu oyunu partilerin siyasi bakış açısına göre kullanır
Siyasi partilerin ve adayların nüfus politikası nedir?
Mesai başlama ve bitme saatlerindeki trafik sıkışıklığı önlenmeli
Siyasi partiler misyonlarını dürüstçe halkımıza açıklamalı
Çok geç alınmış bir karar
Devletimize sahip çıkmalıyız
Anavatan düşmanlığı, bindiğimiz dalı kesmektir
Su baskınları, hesap sorma mekanizmasının doğal sonucudur
Yaban yaşamı yok etmek zararımızadır
Ağaç varlığımızı artırmalıyız
Yıkıcı beyin yıkama kampanyalarının sonuçları
Basit sorunlara olsun çare bulunmalı
Laf Cambazlığı
Sürü hayvancılığı modernize edilmeli
Çözüm BM ve AB tarafından engellenmektedir
Mevcut koşullarda müzakerelerden sonuç alınamaz
Varlığımızı sürdürebilmek için bilinçli davranmak zorundayız
Türk ordusunun ayrılması durumunda 2.Girit dramı tekrarlanacak
Ülkemizde basiretli bir nüfus politikası benimsenmeli ve uygulanmalı
Örgütlenmede dikkat edilmesi gereken hususlar
Hükümet halkın şikayetlerini dikkate almalı
İki çatılı çözüm her iki halkın da yararınadır
İki çatılı çözüm her iki halkın da yararınadır
Lefkoşa’daki kötü koku sorunu
Müzakerelerin devamı bizi çökertme tezgahıdır
Atık Sular Değerlendirilmeli
Hükümetlerin başlıca görevi, yasaların uygulanmasını sağlamaktır
Barış sloganı atarak barışı bozacak çözüm seçenekleri desteklenmemeli
Sinsi oyun bozulmalı
Böcekler raflara girmeye başladı
İç saldırılara karşı uyanık olmalıyız
Hükümet gürültü sorununu çözmeli
Kooperatifler devlet kuruluşu değildir
Rum tarafı neden çözümden kaçıyor?
Hem suçlu, hem güçlü olmak
Suyun denize akıtılmasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz
Yazarlar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Medipol Başakşehir
33
0
2
3
10
15
2
Kasımpaşa
26
0
5
2
8
15
3
Antalyaspor
26
0
5
2
8
15
4
Beşiktaş
25
0
4
4
7
15
5
Yeni Malatyaspor
25
0
4
4
7
15
6
Trabzonspor
25
0
4
4
7
15
7
Galatasaray
25
0
4
4
7
15
8
Atiker Konyaspor
21
0
4
6
5
15
9
Sivasspor
21
0
4
6
5
15
10
MKE Ankaragücü
20
0
7
2
6
15
11
Bursaspor
19
0
4
7
4
15
12
Göztepe
18
0
9
0
6
15
13
Akhisarspor
16
0
7
4
4
15
14
Alanyaspor
16
0
9
1
5
15
15
Kayserispor
15
0
8
3
4
15
16
BB Erzurumspor
14
0
7
5
3
15
17
Fenerbahçe
14
0
7
5
3
15
18
Çaykur Rizespor
11
0
6
8
1
15
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv