Yazı Detayı
20 Aralık 2017 - Çarşamba 09:34 Bu yazı 280 kez okundu
 
Düzenin değiştirilebilmesi radikal önlemler alınması ile mümkündür
Dr Orhan AYDENİZ
aydeniz@kibris.net
 
 

Herkesin şikayetçi olduğu ülkemizdeki düzenin düzeltilebilmesi için, seçimden sonra oluşacak hükümetin, cesurca  köklü önlemler alması  gerekir.

Çünkü şimdiye kadar işbaşına gelen siyasiler, ülkedeki sorunları çözmek yerine  popülizm ve devlet olanaklarını kullanarak kişileri memnun etmek suretiyle yeniden seçilmeyi ön planda tutmuştur.

İş başına gelen siyasiler oy kaygısı ile hareket ederek,  yasaların uygulanmasına gereken özeni göstermediler. Ülkedeki kanunsuzluk ve başıbozukluğu düzeltmek yerine, demokrasi olarak gösterdiler, günlük yaşamı zorlaştıran en basit sorunlara bile çare üretmediler.

Bu hatalı yönetim anlayışı sonucu, anavatanın sağladığı olağanüstü olanaklara rağmen, sorunlar çığ gibi arttı ve devlet hizmet veremeyecek duruma getirildi.

Şimdiye kadar seçim manifestoları ve seçim döneminde verilen sözler , iktidara geldikten sonra unutuldu.

Ancak halen seçime katılan bazı siyasilerin geçmişten farklı olarak, verdikleri sözleri yerine getirmemeleri durumunda görevden istifa edeceklerini açıklamaları, durumun farklı olabileceğini gösterir.

Yalnız siyasi partilerin inandırıcı olmaları bakımından, sorunları sıralayıp bunların çözümü için gereken yapılacaktır diyerek geçiştirmemeli.

Sorunları nasıl çözeceklerini ve projelerini, düşündükleri çareleri somut olarak anlatmaları gerektiği görüşündeyim.

Kişisel görüşüme göre, sorunları samimi olarak ve gerçekten çözmek niyetinde olan siyasi partilerin, öncelikle devlet hizmetlerinin felç olmasına zemin hazırlayan Üçlü Kararname yasasını kaldırmaları ve siyasi atama yöntemini mutlaka değiştirmeleri kaçınılmazdır.

Çünkü yaşanan deneyimler, devlet yönetiminde yöneticilerin siyasi tercih ile atanmasının sakıncalı olduğunu, hem bütçeye ağır bir yük getirdiği, hem de hizmetlerin başarı düzeyini aşağılara çektiğini göstermiştir.

Siyasiler mutlaka yönetici makamlarına kendi yandaşlarını atamak isterse, müşavir sorununun büyümemesi için atanacak kişilere görevde bulundukları süze içinde sadece makam ödeneği verilmeli.

 Zaten devlet devamlılığı bakımından , kamu kuruluşlarının yöneticilerinin siyasi tercihle sürekli değiştirilmesi ve çalışma düzeninin alt üst edilmesi, normal değildir.

Dünyanın hiçbir uygar ülkesinde, devlet kuruluşları siyasi partilerin güdümüne sokulmuyor. Parti rozetine bakılmadan, tüm vatandaşlara eşit hizmet verilir.

Ayrıca, iktidara gelecek olan siyasi parti veya partiler, ülkedeki bozuk yapının düzeltilebilmesi için, öncelikle yasaların  titizlikle uygulanmasını sağlamalı.  Ülke yönetiminin iyileştirilmesi bakımından İngiliz döneminden kalan ve günümüzde artık etkili olmadığı anlaşılan yasalar da gözden geçirilerek yeniden düzenlenmeli.

 Yukarıdan aşağıya doğru hangi makamda olursa olsun, yasaları uygulamayan, yasalara aykırı hareket eden tüm  seçilmiş ve atanmış yetkililer  hakkında da, mutlaka hesap sorma mekanizmasının çalıştırılması gerekir. Bunu için de gerekli yasalar çıkarılmalı.

Kısaca belirtmek gerekirse, yöneticilerin siyasi kararla sık sık değiştirilmesinden vazgeçilmesi, yasaların uygulanması, asırlar önce çıkarılan ve günümüzde etkisi kalmayan eski yasaların  güncelleştirilmesi,  istisnasız tüm seçilmiş ve atanmışlar için hesap sorma mekanizmasının titizlikle işletilmesi durumunda, bugün şikayetçi olduğumuz ve halkın yaşamını zorlaştıran bir çok sorunun çözümü mümkün olacak.

 

 

 

 
 
 
Etiketler: Düzenin, değiştirilebilmesi, , radikal, önlemler, alınması, ile, mümkündür,
Yorumlar
Diğer Yazılar
KKTC’nin tanıtılması tek çıkış yoludur
Sorunlarımızın çoğunun derhal çözümlenmesi mümkündür
Piyasadaki sıkıntılar üzerine
Kimlikle giriş gerçeği
Üretimin lokomotifi pazarlamadır
Ülkemizde Bozulan Değer Ölçüleri
İnşaat izinleri sorunu
İki yönetimli çözümü engellemek tarihi hata olacaktır
Sel sorunu ciddiye alınmalı
Çözümden yana olanlar geçmişe saplanıp kalmamalı
Gerçekler unutturulmamalı
Dağ Başında mı Yaşıyoruz?
KKTC’de Rum ulusal tezlerini destekleyenler çözümsüzlüğü körüklemektedir
Haklılığımızda ısrar etmeliyiz
Din dersi okutulmalı mı?
Tarımda geleceğe dönük gelişmeler
Yasalara uymamak demokratik hak sayılmamalı
Birleşik federal çözüm’ her derde deva mı?
Tasarruf önerilerim
Dünya Barış Günü
Ekonomik sıkıntılarımızın sebeplerinden biri de nüfusumuzun az olmasıdır
Koruyuculuk ve yerli üretimin teşviki
Hatalı ve zararlı kararlardan vazgeçilmeli
Döviz ve ekonomik sıkıntılardan kurtulmanın çaresi
Demokrasi başı bozukluk değildir
Hükümet popülist harcamalardan vazgeçilmeli
Guterres’in garanti önerisi Girit senaryosunu hatırlatır
Seçilmişlerin görevi hizmet etmektir
Orman yangınlarının önlenmesi için acilen önlem alınmalı
Et sorunu sürüncemede bırakılmamalı
Ucu açık müzakerelerin sürdürülmesi Rum ulusal davasına yardımcı olur
Hemen çözümlenebilecek bir çok basit sorun vardır
Peşkeş
Harcamalarda önemli gereksinimlere öncelik verilmeli
Anavatandan koparılmamız komşunun ulusal davasına hizmet eder
Hükümetin en öncelikli görevi ülkede asayişi sağlamaktır
Komşu bizimle ortaklık yapmak niyetinde değildir
Davar zararlarına durdurulmalı
En son tezgah anavatan ile aramızın açılmak
‘İçi dolu başak boyun eğermiş’
Sorumsuz kişilerin Türk halkı adına görüş bildirme yetkisi yoktur
Devleti koruyucu caydırıcı yasa çıkarılmalı
Plastik kirliliği
İki bölgeliliğin sulandırılması geri dönüşümsüz büyük bir hata olacaktır
Son günlerdeki su baskınları tesadüfi değildir
Uluslararası hukukta savaşı başlatan bedelini öder
Hükümet tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren sorunların çözümüne odaklanmalı
Plaj sorunu ve çözümü
Anavatanın değerini takdir etmeliyiz
Hükümetin yüz günü
Vatandaşlık işlemlerinin durdurulması, Rum’un ekmeğine bal sürmektir
Rum’un dayattığı Birleşik çözüm yok olmamıza sebep olacak
Guterres belgesi Girit dramının tekrarlanmasına zemin hazırlayacak
Federal çözüm barışın bozulmasına sebep olacak
Kıbrıs sorununun çözümünde tek çıkış yolu
Yolların bakım ve idamesi düzenli olarak yapılması gereken bir hizmettir
Seçilmişler devlet yapısını bozmamalı
Çözüm düşmanları
Nükleer enerji gerçeği
Su kaynakları yönetimine acilen el atılmalı
Kuru ot kirliliği sorunu
Bilindik tezgah
Savaşı başlatan, mağlup olduğu takdirde tazminat talebinde bulunamaz.
21 Mart Ergenekon bayramı
Kıbrıs sorununda nüfus ve Türkiye’nin önemi
Bürokratik işlem adı altındaki can sıkıcı işlemler kaldırılmalıdır
Sigara İçme Yasağı Bir Hakkın Kısıtlaması değildir?
İçişlerimizde acilen el atılması gereken sorunlar
Hükümetin öncelikle vatandaşlıklara el atması hoş değildir
Gerçekleri bilerek hareket etmeliyiz
Hükümet madde kullanımı sorununa acilen el atmalı
STÖ’ne zorunlu üyelik Avrupa İnsan Hakları sözleşmesine aykırıdır
Müzakerelere tanınma koşulu ile katılmalıyız
Ağaç dikmek dünyaya karşı olan vefa borcumuzu ödemektir
Yeni hükümet çevre sorunlarına acilen el atmalı
Kıbrıs’ta sergilenen sinsi oyun
Anavatandan koparılmamız ölüm fermanımızdır
Başarılı hizmetin ön şartı
Halkımızın imajına gölge düşürücü davranışlardan vazgeçilmeli
Olaylar KKTC’nin tanıtılmasının kaçınılmaz olduğunu gösteriyor
Ormanlardaki mantar varlığımızın yok olmasına göz yumulmamalı
Çevre kirliliğinin sorumlusu kimdir?
Halkımızın seçimde verdiği mesaj doğru okunmalı
Yarınlarımız daha iyi olmalı
Yeni yılda umut ve beklentiler
Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlama idealinden vazgeçilmedi
Yerleşim yerlerimizdeki trafik sorunu
Kanlı Noel’den ders almalıyız
Siyasi partiler çözüm tercihlerini gerekçeleri ile halkımıza açıklamalı
İfade özgürlüğü hiçbir ülkede sınırsız değildir
Halkımız ezici çoğunluğu oyunu partilerin siyasi bakış açısına göre kullanır
Siyasi partilerin ve adayların nüfus politikası nedir?
Mesai başlama ve bitme saatlerindeki trafik sıkışıklığı önlenmeli
Siyasi partiler misyonlarını dürüstçe halkımıza açıklamalı
Çok geç alınmış bir karar
Birleşme tutkusu -saplantısı ve çelişkiler
Devletimize sahip çıkmalıyız
Anavatan düşmanlığı, bindiğimiz dalı kesmektir
Su baskınları, hesap sorma mekanizmasının doğal sonucudur
Yaban yaşamı yok etmek zararımızadır
Ağaç varlığımızı artırmalıyız
Yıkıcı beyin yıkama kampanyalarının sonuçları
Basit sorunlara olsun çare bulunmalı
Laf Cambazlığı
Sürü hayvancılığı modernize edilmeli
Çözüm BM ve AB tarafından engellenmektedir
Mevcut koşullarda müzakerelerden sonuç alınamaz
Varlığımızı sürdürebilmek için bilinçli davranmak zorundayız
Türk ordusunun ayrılması durumunda 2.Girit dramı tekrarlanacak
Ülkemizde basiretli bir nüfus politikası benimsenmeli ve uygulanmalı
Örgütlenmede dikkat edilmesi gereken hususlar
Hükümet halkın şikayetlerini dikkate almalı
İki çatılı çözüm her iki halkın da yararınadır
İki çatılı çözüm her iki halkın da yararınadır
Lefkoşa’daki kötü koku sorunu
Müzakerelerin devamı bizi çökertme tezgahıdır
Atık Sular Değerlendirilmeli
Hükümetlerin başlıca görevi, yasaların uygulanmasını sağlamaktır
Barış sloganı atarak barışı bozacak çözüm seçenekleri desteklenmemeli
Sinsi oyun bozulmalı
Böcekler raflara girmeye başladı
İç saldırılara karşı uyanık olmalıyız
Hükümet gürültü sorununu çözmeli
Kooperatifler devlet kuruluşu değildir
Rum tarafı neden çözümden kaçıyor?
Hem suçlu, hem güçlü olmak
Suyun denize akıtılmasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz
Yazarlar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Başakşehir
27
0
1
3
8
12
2
Galatasaray
23
0
3
2
7
12
3
Kasımpaşa
22
0
4
1
7
12
4
Yeni Malatyaspor
21
0
3
3
6
12
5
Antalyaspor
20
0
4
2
6
12
6
Ankaragücü
19
0
5
1
6
12
7
Beşiktaş
18
0
4
3
5
12
8
Göztepe
18
0
6
0
6
12
9
Konyaspor
17
0
3
5
4
12
10
Trabzonspor
16
0
4
4
4
12
11
Sivasspor
14
0
4
5
3
12
12
Bursaspor
13
0
3
7
2
12
13
Fenerbahçe
13
0
5
4
3
12
14
Akhisar Bld. Spor
12
0
6
3
3
12
15
Kayserispor
12
0
6
3
3
12
16
Alanyaspor
12
0
8
0
4
12
17
Bb Erzurumspor
11
0
5
5
2
12
18
Çaykur Rizespor
8
0
6
5
1
12
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv