Yazı Detayı
07 Ekim 2018 - Pazar 13:23 Bu yazı 77 kez okundu
 
Gerçekler unutturulmamalı
Dr Orhan AYDENİZ
aydeniz@kibris.net
 
 

1571’de Kıbrıs’ı on binlerce  şehit vererek ve büyük maddi harcamalar yaparak vatan parçası yaptık ;

Kıbrıs adası tarih boyunca hiç  Yunanistan’ın olmadı ve  Osmanlı Türkleri adayı Venediklerden aldı;

Venediklilerin adadan ayrılması ile ortaya çıkan nüfus boşluğu Anadolu’dan getirilen atalarımız tarafından dolduruldu ve böylece buradaki yaşam tekrar normale döndürüldü;

Venedik döneminde Kıbrıs’ta yaşayan Ortodoks Rumlara,  mülk edinme hakkı tanınmazdı. Bu nedenle adanın tüm taşınmaz mallarının mülkiyeti Türklere ait oldu;

1571’de Türk yönetimi Ortodoks kilisesine özgürlük tanıdı, maddi yardımda bulundu,  bir çok ayrıcalıklar tanıdı;

1878’de Türklerin zor durumundan yararlanan İngiltere, Kıbrıs adasının kendisine kiralanmasını sağladı;

Birinci Dünya savaşında da Türkiye’nin karşı tarafta yer alması ve mağlup olması gerekçesi ile, hiç savaşmadan ve bedel ödemeden adayı ilhak etti.

İngiltere adayı ilhak ettikten sonra, Türklere ait taşınmaz malları, yasalara aykırı olarak Rumlara dağıttı ve baskılarla Türklerin göçünü sağladı;

Türkiye 1974’de tekrar şehit vererek ve ağır bedel ödeyerek, Kıbrıs’ın yaklaşık % 36’lık bölümünü özgürleştirdi;

Anavatanımız 1974’den sonra  Kıbrıs Türklerinin  korunması ve ekonomik kalkınması amacı ile, çok büyük harcamalar yaptı.

Halen de KKTC’nin  güvenliğinin sağlanması ve ekonomik kalkınması için, büyük fedakarlıklar yapmaktadır.

Yunanistan ise 2004’te güney Kıbrıs Rum yönetiminin Avrupa Üyesi olmasını sağlayarak, adanın % 66’sını hiçbir bedel ödemeden ve savaşmadan bedavadan örtülü olarak ilhak etti;

Rum-Yunan ikilisi ve arkasındaki emperyalist ülkelerin, aynen Girit ve Makedonya senaryosu ile Türk ordusunun ayrılmasını sağlayarak, Türkiye’yi adadan uzaklaştırmak ve burada yaşayan Türk halkını da azınlık durumuna düşürerek göç ettirmek amacında olduğu inkar edilemeyen açık bir gerçektir;

Yaşanan dönemde Türkiye’nin adadan silah gücü ile uzaklaştırılmasının güç olması nedeniyle, Türk halkının anavatandan koparılması ve korumasız bırakılarak yok edilmesine çalışılmaktadır;

Kıbrıs Türk halkının içerden çökertilmesi faaliyetlerini, maalesef çeşitli nedenlerden dolayı içimizdeki bazı gaflet delalet hatta , ihanet içinde olanlar da pervasızca desteklemektedir;

Rum ulusal davasına hizmet edilmesini önlemekle yükümlü olan bazı siyasi yetkililer de, maalesef devletimizin yıkılması ve halkımızın Rum boyunduruğu altına sokulması yönünde sürdürülen faaliyetleri demokratik hak olarak kabul ederek engellemek yerine, yüreklendirmektedir;

Maalesef sapık  ideolojik saplantıları nedeniyle KKTC’de kilit yerleri işgal eden bazı kişiler de Rum ulusal tez ve davasına hizmet edenlere arka çıkmaktadır;

Bu durumda Türkiye’nin KKTC’nin yıkılması ve Türk halkının içerden çökertilmesi faaliyetleri karşısında daha fazla sessiz kalmaması kaçınılmazdır.

Aksi halde Kıbrıs Türk halkı içerden çökertilecek ve adadaki Türk varlığı aynan Girit’te olduğu gibi yok edilecektir.

 

 
 
 
Etiketler: Gerçekler, unutturulmamalı,
Yorumlar
Diğer Yazılar
Su baskını sorunu ve çaresi
Dere Yatakları Bozularak, Sel Felaketine Zemin Hazırlanmaktadır.
Dağınık yapılaşma doğal alanların yok edilmesine sebep olacaktır
Ortak vatanda barış içinde yaşamalıyız
Ağaç katliamının önlenmesi için caydırıcı yasalar çıkarılmalı
KKTC’nin tanıtılması tek çıkış yoludur
Sorunlarımızın çoğunun derhal çözümlenmesi mümkündür
Piyasadaki sıkıntılar üzerine
Kimlikle giriş gerçeği
Üretimin lokomotifi pazarlamadır
Ülkemizde Bozulan Değer Ölçüleri
İnşaat izinleri sorunu
İki yönetimli çözümü engellemek tarihi hata olacaktır
Sel sorunu ciddiye alınmalı
Çözümden yana olanlar geçmişe saplanıp kalmamalı
Dağ Başında mı Yaşıyoruz?
KKTC’de Rum ulusal tezlerini destekleyenler çözümsüzlüğü körüklemektedir
Haklılığımızda ısrar etmeliyiz
Din dersi okutulmalı mı?
Tarımda geleceğe dönük gelişmeler
Yasalara uymamak demokratik hak sayılmamalı
Birleşik federal çözüm’ her derde deva mı?
Tasarruf önerilerim
Dünya Barış Günü
Ekonomik sıkıntılarımızın sebeplerinden biri de nüfusumuzun az olmasıdır
Koruyuculuk ve yerli üretimin teşviki
Hatalı ve zararlı kararlardan vazgeçilmeli
Döviz ve ekonomik sıkıntılardan kurtulmanın çaresi
Demokrasi başı bozukluk değildir
Hükümet popülist harcamalardan vazgeçilmeli
Guterres’in garanti önerisi Girit senaryosunu hatırlatır
Seçilmişlerin görevi hizmet etmektir
Orman yangınlarının önlenmesi için acilen önlem alınmalı
Et sorunu sürüncemede bırakılmamalı
Ucu açık müzakerelerin sürdürülmesi Rum ulusal davasına yardımcı olur
Hemen çözümlenebilecek bir çok basit sorun vardır
Peşkeş
Harcamalarda önemli gereksinimlere öncelik verilmeli
Anavatandan koparılmamız komşunun ulusal davasına hizmet eder
Hükümetin en öncelikli görevi ülkede asayişi sağlamaktır
Komşu bizimle ortaklık yapmak niyetinde değildir
Davar zararlarına durdurulmalı
En son tezgah anavatan ile aramızın açılmak
‘İçi dolu başak boyun eğermiş’
Sorumsuz kişilerin Türk halkı adına görüş bildirme yetkisi yoktur
Devleti koruyucu caydırıcı yasa çıkarılmalı
Plastik kirliliği
İki bölgeliliğin sulandırılması geri dönüşümsüz büyük bir hata olacaktır
Son günlerdeki su baskınları tesadüfi değildir
Uluslararası hukukta savaşı başlatan bedelini öder
Hükümet tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren sorunların çözümüne odaklanmalı
Plaj sorunu ve çözümü
Anavatanın değerini takdir etmeliyiz
Hükümetin yüz günü
Vatandaşlık işlemlerinin durdurulması, Rum’un ekmeğine bal sürmektir
Rum’un dayattığı Birleşik çözüm yok olmamıza sebep olacak
Guterres belgesi Girit dramının tekrarlanmasına zemin hazırlayacak
Federal çözüm barışın bozulmasına sebep olacak
Kıbrıs sorununun çözümünde tek çıkış yolu
Yolların bakım ve idamesi düzenli olarak yapılması gereken bir hizmettir
Seçilmişler devlet yapısını bozmamalı
Çözüm düşmanları
Nükleer enerji gerçeği
Su kaynakları yönetimine acilen el atılmalı
Kuru ot kirliliği sorunu
Bilindik tezgah
Savaşı başlatan, mağlup olduğu takdirde tazminat talebinde bulunamaz.
21 Mart Ergenekon bayramı
Kıbrıs sorununda nüfus ve Türkiye’nin önemi
Bürokratik işlem adı altındaki can sıkıcı işlemler kaldırılmalıdır
Sigara İçme Yasağı Bir Hakkın Kısıtlaması değildir?
İçişlerimizde acilen el atılması gereken sorunlar
Hükümetin öncelikle vatandaşlıklara el atması hoş değildir
Gerçekleri bilerek hareket etmeliyiz
Hükümet madde kullanımı sorununa acilen el atmalı
STÖ’ne zorunlu üyelik Avrupa İnsan Hakları sözleşmesine aykırıdır
Müzakerelere tanınma koşulu ile katılmalıyız
Ağaç dikmek dünyaya karşı olan vefa borcumuzu ödemektir
Yeni hükümet çevre sorunlarına acilen el atmalı
Kıbrıs’ta sergilenen sinsi oyun
Anavatandan koparılmamız ölüm fermanımızdır
Başarılı hizmetin ön şartı
Halkımızın imajına gölge düşürücü davranışlardan vazgeçilmeli
Olaylar KKTC’nin tanıtılmasının kaçınılmaz olduğunu gösteriyor
Ormanlardaki mantar varlığımızın yok olmasına göz yumulmamalı
Çevre kirliliğinin sorumlusu kimdir?
Halkımızın seçimde verdiği mesaj doğru okunmalı
Yarınlarımız daha iyi olmalı
Yeni yılda umut ve beklentiler
Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlama idealinden vazgeçilmedi
Yerleşim yerlerimizdeki trafik sorunu
Kanlı Noel’den ders almalıyız
Düzenin değiştirilebilmesi radikal önlemler alınması ile mümkündür
Siyasi partiler çözüm tercihlerini gerekçeleri ile halkımıza açıklamalı
İfade özgürlüğü hiçbir ülkede sınırsız değildir
Halkımız ezici çoğunluğu oyunu partilerin siyasi bakış açısına göre kullanır
Siyasi partilerin ve adayların nüfus politikası nedir?
Mesai başlama ve bitme saatlerindeki trafik sıkışıklığı önlenmeli
Siyasi partiler misyonlarını dürüstçe halkımıza açıklamalı
Çok geç alınmış bir karar
Birleşme tutkusu -saplantısı ve çelişkiler
Devletimize sahip çıkmalıyız
Anavatan düşmanlığı, bindiğimiz dalı kesmektir
Su baskınları, hesap sorma mekanizmasının doğal sonucudur
Yaban yaşamı yok etmek zararımızadır
Ağaç varlığımızı artırmalıyız
Yıkıcı beyin yıkama kampanyalarının sonuçları
Basit sorunlara olsun çare bulunmalı
Laf Cambazlığı
Sürü hayvancılığı modernize edilmeli
Çözüm BM ve AB tarafından engellenmektedir
Mevcut koşullarda müzakerelerden sonuç alınamaz
Varlığımızı sürdürebilmek için bilinçli davranmak zorundayız
Türk ordusunun ayrılması durumunda 2.Girit dramı tekrarlanacak
Ülkemizde basiretli bir nüfus politikası benimsenmeli ve uygulanmalı
Örgütlenmede dikkat edilmesi gereken hususlar
Hükümet halkın şikayetlerini dikkate almalı
İki çatılı çözüm her iki halkın da yararınadır
İki çatılı çözüm her iki halkın da yararınadır
Lefkoşa’daki kötü koku sorunu
Müzakerelerin devamı bizi çökertme tezgahıdır
Atık Sular Değerlendirilmeli
Hükümetlerin başlıca görevi, yasaların uygulanmasını sağlamaktır
Barış sloganı atarak barışı bozacak çözüm seçenekleri desteklenmemeli
Sinsi oyun bozulmalı
Böcekler raflara girmeye başladı
İç saldırılara karşı uyanık olmalıyız
Hükümet gürültü sorununu çözmeli
Kooperatifler devlet kuruluşu değildir
Rum tarafı neden çözümden kaçıyor?
Hem suçlu, hem güçlü olmak
Suyun denize akıtılmasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz
Yazarlar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Medipol Başakşehir
34
0
2
4
10
16
2
Galatasaray
26
0
4
5
7
16
3
Kasımpaşa
26
0
6
2
8
16
4
Antalyaspor
26
0
5
2
8
15
5
Trabzonspor
25
0
4
4
7
15
6
Yeni Malatyaspor
25
0
4
4
7
15
7
Beşiktaş
25
0
4
4
7
15
8
Atiker Konyaspor
24
0
4
6
6
16
9
Sivasspor
24
0
4
6
6
16
10
MKE Ankaragücü
20
0
8
2
6
16
11
Bursaspor
20
0
4
8
4
16
12
Göztepe
19
0
9
1
6
16
13
Alanyaspor
17
0
9
2
5
16
14
Akhisarspor
16
0
7
4
4
15
15
Kayserispor
15
0
8
3
4
15
16
BB Erzurumspor
14
0
7
5
3
15
17
Fenerbahçe
14
0
7
5
3
15
18
Çaykur Rizespor
12
0
6
9
1
16
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv