Yazı Detayı
04 Şubat 2018 - Pazar 09:31 Bu yazı 447 kez okundu
 
Kıbrıs’ta sergilenen sinsi oyun
Dr Orhan AYDENİZ
aydeniz@kibris.net
 
 

1974 yılına kadar Türkleri silah zoru, ekonomik üstünlük ve nüfus avantajı ile yok etmeğe çalışan Rumlar, bu dönemden sonra taktik değiştirmiştir.

Bu yeni strateji çerçevesinde kökenimizden ve anavatanımızdan koparılmamız, korumasız kalmamız ve böylece adanın kuzeyinin de kolayca Rum egemenliği altına sokulması amaçlanmaktadır.

 İşte bu nedenle Rum ve emperyalistlerin güdümünde hareket eden bazı işbirlikçilerin de yardım ve desteği ile, anavatanla aramızın açılması ve gençlere Kıbrıslılık kimliğinin benimsettirilmesi yönünde, yoğun ve profesyonelce kampanyalar sürdürülmektedir.

 ‘Gelişmiş bir ağacın kökleri kesildiğinde, bir müddet sonra kurur ve yok olur.’

‘Bir binanın temeli yıkıldığı zaman, yıkılır.’

‘Bir halkın kökleri ile ilgisi kesildiği zaman da kolaylıkla asimile olur ve ortadan kaybolur.’

İşte bu amaçla, Kıbrıs’taki Türk varlığının yok edilmesi için, içimizdeki işbirlikçilerin de katkısı ile Anavatanı kötüleme ve halkımızın kökünden koparılması faaliyetleri yoğun bir düzeyde sürdürülmektedir.

Rumların her türlü aşağılama ve hakaretleri karşısında hiç ses çıkarmayanlar, anavatan yetkililerinin en samimi, yapıcı öner  ve  söylemlerini bile istismar etmekte, kötüye yormakta, saldırmak ve halkımızı kışkırtmak  için koz olarak kullanmaktadır.

Kıbrıs Türk halkını vefasız  göstermek amacı ile, anavatanın yaptığı olağan üstü yardımları itibarsızlaştırmak için, komik duruma düşmek pahasına, her yola başvuruyorlar.

Bazı KKTC vatandaşlarının hatta  devletten maaş alanların bile anavatan yetkililerine hakaret etmesi, yabancı devletlere şikayet etmesi, uluslararası kuruluşlarda kötülenmesi,  demokratik hak olarak gösteriliyor.

Anavatana ve yöneticilerine her türlü aşağılama, kötüleme, hakaret , basın özgürlüğü olarak kabul ediliyor.

Anavatanla aramızı açmak, adadan ayrılmasını sağlamak ve bizi Filistin Arapları gibi korumasız bırakmak amacına dönük sinsi faaliyetler,  ilericilik  ve  barışseverlik  olarak yutturuluyor.

Halkımızın yok edilmesine dönük bu yıkıcı faaliyet ve anavatanla aramızı açmak kampanyalarına  karşı çıkanlar ise, faşist ve barış düşmanlığı ile suçlanarak  susturulmağa çalışılıyor.

Yeryüzünde sanki bir Kıbrıslı ulusu varmış gibi, Türklük yerine Kıbrıslılığın ön plana çıkarılması ve bu görüşün benimsettirilmesi için yoğun bir beyin yıkama kampanyası  yürütülmektedir.

Bu kampanyanın başarılı olması için, halkımızın ulusal kimlik  ve dininden koparılması gerektiği bilindiğinden, din dersi ve ulusal mücadele tarihimizin okullarda okutulmasına  karşı çıkılıyor.

Oysa ayni çevreler, güneydeki okullarda öğrenim gören Türk öğrencilere yabancı din dersi okutulması karşısında ses çıkarmıyor.

Ayrıca batılı misyonerlerin KKTC’de kilse evleri açılmasına, Hristiyanlık propagandası yapmasına ve gençlerimize Hristiyan dinini kabul ettirmesine ses çıkarmıyor.

Tutum ve açıklamaları ile Türklerin Rumlara yamalanmayı kabul edebileceği umudunun güçlenmesini sağlayan ve böylece adil bir çözümü engelleyenler, bir de çözüm yanlısı olduklarını ileri sürüyorlar.

 Kendilerinden farklı çözüm seçeneklerini savunanları da, çözüm düşmanı, çıkarcı, faşist göstererek susturmaya çalışıyorlar.

Anavatanla birleşmemiz durumunda sanki köklerimiz Anadolu’dan gelmemiş gibi, kimliğimizi kaybedeceğimiz yalanını benimsettirmeğe çalışıyorlar.

Öte yandan da bizden daha güçlü olan Rum çoğunluğun içinde eriyebileceğimiz tehlikesini göz ardı edere,k her ne pahasına olursa olsun birleşik yönetimi savunuyorlar.

İçinde bulunduğumuz koşullarda Kıbrıs Türk halkının kötülüğü için büyük uğraş içinde olanlar, kendi kendilerini ilerici, çözüm yanlısı ve barışsever ilan ediyorlar.

Fakat tarih Kıbrıs Türkünü Rum çoğunlukla birleştirip eritmek, ulusal kimliği ve anavatanından soyutlayıp yok etmek isteyenleri  yargılayacak ve bunlara hak ettikleri hanesine kaydedecektir.

  

 
 
 
Etiketler: Kıbrıs’ta, sergilenen, sinsi, oyun,
Yorumlar
Diğer Yazılar
Anavatanla aramızı açmak bindiğimiz dalı kesmektir
Acil gereksinimlere öncelik verilmeli
Geçmişin hataları düzeltilmeli
Devlet otoritesi
Federasyon dışındaki seçeneklere yönelmeliyiz
Dünya Çevre Günü
Çevre kirliliği ve çaresi
Federasyona takılıp kalmamız zararımızadır
Federasyona takılıp kalmamız zararımızadır
Bağımlı olacağız masalı
Biz ve onlar
Hükümetin bozulması
Yasalara uyulmalı
Basiret
1 Mayıs İşçi bayramı
İhmal felakete sebep olacak
Asayiş konusuna önem verilmeli
Tanınma katalizatör olacak
Çözüm, barış, birleşme
Halkın oyları ile makamlara getirilenler hizmet etmekle yükümlüdür
Sel felaketi hesap sorma mekanizmasının işletilmemesinin sonucudur
İrademize müdahale masalı
Sağlıklı bir çevre için ağaç varlığımızı artırmalıyız
Son pişmanlığın faydası olmaz
Rumları birleşmeye razı ederek yapılacak anlaşma felaketimize olacaktır
Dik duruş düşmana karşı olmalı
Çözüm için önce Rumların bize barışması gerekir
Yatırımcıları kaçırmak ülkemize yapılabilecek kötülüklerin en büyüğüdür
Rum tarafının dayattığı sıfır riskli ENOSİS’dir
Halkımızın tercih ettiği çözüm savunulmalı
Et fiyatının makul düzeye indirilmesi mümkündür
İyi niyetin sınırı ve dayanağı olmalı
İktidara gelmek hizmet etmek yükümlülüğü üstlenmektir
Dört özgürlük açılımı(!)
İç saldırılar endişe verici boyutlara ulaşmıştır
Anavatan düşmanlığı bindiğimiz dalı kesmektir
Sağlıklı bir çevre için ağaç varlığımızı artırmalıyız
Ortak vatanda barış içinde yaşamamızın tek yolu iki devletli çözümdür
Halk iradesi dikkate alınmalı
Demokrasi başıbozukluk değildir
Askerlik görevi konusu
Federasyona takılıp kalmak tarihi hata olacaktır
Girit’ te yapıldığı gibi Kıbrıs da mazlum edebiyatı ile Yunanistan’a bağlanmak isteniyor
Yeni yılda beklentiler
Akdeniz’de petrol krizi
Kanlı Noel’den hepimiz gerekli dersi almalıyız
İki devletli çözüm her iki halk için idealdir
Su baskını sorunu ve çaresi
Dere Yatakları Bozularak, Sel Felaketine Zemin Hazırlanmaktadır.
Dağınık yapılaşma doğal alanların yok edilmesine sebep olacaktır
Ortak vatanda barış içinde yaşamalıyız
Ağaç katliamının önlenmesi için caydırıcı yasalar çıkarılmalı
KKTC’nin tanıtılması tek çıkış yoludur
Sorunlarımızın çoğunun derhal çözümlenmesi mümkündür
Piyasadaki sıkıntılar üzerine
Kimlikle giriş gerçeği
Üretimin lokomotifi pazarlamadır
Ülkemizde Bozulan Değer Ölçüleri
İnşaat izinleri sorunu
İki yönetimli çözümü engellemek tarihi hata olacaktır
Sel sorunu ciddiye alınmalı
Çözümden yana olanlar geçmişe saplanıp kalmamalı
Gerçekler unutturulmamalı
Dağ Başında mı Yaşıyoruz?
KKTC’de Rum ulusal tezlerini destekleyenler çözümsüzlüğü körüklemektedir
Haklılığımızda ısrar etmeliyiz
Din dersi okutulmalı mı?
Tarımda geleceğe dönük gelişmeler
Yasalara uymamak demokratik hak sayılmamalı
Birleşik federal çözüm’ her derde deva mı?
Tasarruf önerilerim
Dünya Barış Günü
Ekonomik sıkıntılarımızın sebeplerinden biri de nüfusumuzun az olmasıdır
Koruyuculuk ve yerli üretimin teşviki
Hatalı ve zararlı kararlardan vazgeçilmeli
Döviz ve ekonomik sıkıntılardan kurtulmanın çaresi
Demokrasi başı bozukluk değildir
Hükümet popülist harcamalardan vazgeçilmeli
Guterres’in garanti önerisi Girit senaryosunu hatırlatır
Seçilmişlerin görevi hizmet etmektir
Orman yangınlarının önlenmesi için acilen önlem alınmalı
Et sorunu sürüncemede bırakılmamalı
Ucu açık müzakerelerin sürdürülmesi Rum ulusal davasına yardımcı olur
Hemen çözümlenebilecek bir çok basit sorun vardır
Peşkeş
Harcamalarda önemli gereksinimlere öncelik verilmeli
Anavatandan koparılmamız komşunun ulusal davasına hizmet eder
Hükümetin en öncelikli görevi ülkede asayişi sağlamaktır
Komşu bizimle ortaklık yapmak niyetinde değildir
Davar zararlarına durdurulmalı
En son tezgah anavatan ile aramızın açılmak
‘İçi dolu başak boyun eğermiş’
Sorumsuz kişilerin Türk halkı adına görüş bildirme yetkisi yoktur
Devleti koruyucu caydırıcı yasa çıkarılmalı
Plastik kirliliği
İki bölgeliliğin sulandırılması geri dönüşümsüz büyük bir hata olacaktır
Son günlerdeki su baskınları tesadüfi değildir
Uluslararası hukukta savaşı başlatan bedelini öder
Hükümet tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren sorunların çözümüne odaklanmalı
Plaj sorunu ve çözümü
Anavatanın değerini takdir etmeliyiz
Hükümetin yüz günü
Vatandaşlık işlemlerinin durdurulması, Rum’un ekmeğine bal sürmektir
Rum’un dayattığı Birleşik çözüm yok olmamıza sebep olacak
Guterres belgesi Girit dramının tekrarlanmasına zemin hazırlayacak
Federal çözüm barışın bozulmasına sebep olacak
Kıbrıs sorununun çözümünde tek çıkış yolu
Yolların bakım ve idamesi düzenli olarak yapılması gereken bir hizmettir
Seçilmişler devlet yapısını bozmamalı
Çözüm düşmanları
Nükleer enerji gerçeği
Su kaynakları yönetimine acilen el atılmalı
Kuru ot kirliliği sorunu
Bilindik tezgah
Savaşı başlatan, mağlup olduğu takdirde tazminat talebinde bulunamaz.
21 Mart Ergenekon bayramı
Kıbrıs sorununda nüfus ve Türkiye’nin önemi
Bürokratik işlem adı altındaki can sıkıcı işlemler kaldırılmalıdır
Sigara İçme Yasağı Bir Hakkın Kısıtlaması değildir?
İçişlerimizde acilen el atılması gereken sorunlar
Hükümetin öncelikle vatandaşlıklara el atması hoş değildir
Gerçekleri bilerek hareket etmeliyiz
Hükümet madde kullanımı sorununa acilen el atmalı
STÖ’ne zorunlu üyelik Avrupa İnsan Hakları sözleşmesine aykırıdır
Müzakerelere tanınma koşulu ile katılmalıyız
Ağaç dikmek dünyaya karşı olan vefa borcumuzu ödemektir
Yeni hükümet çevre sorunlarına acilen el atmalı
Anavatandan koparılmamız ölüm fermanımızdır
Başarılı hizmetin ön şartı
Halkımızın imajına gölge düşürücü davranışlardan vazgeçilmeli
Olaylar KKTC’nin tanıtılmasının kaçınılmaz olduğunu gösteriyor
Ormanlardaki mantar varlığımızın yok olmasına göz yumulmamalı
Çevre kirliliğinin sorumlusu kimdir?
Halkımızın seçimde verdiği mesaj doğru okunmalı
Yarınlarımız daha iyi olmalı
Yeni yılda umut ve beklentiler
Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlama idealinden vazgeçilmedi
Yerleşim yerlerimizdeki trafik sorunu
Kanlı Noel’den ders almalıyız
Düzenin değiştirilebilmesi radikal önlemler alınması ile mümkündür
Siyasi partiler çözüm tercihlerini gerekçeleri ile halkımıza açıklamalı
İfade özgürlüğü hiçbir ülkede sınırsız değildir
Halkımız ezici çoğunluğu oyunu partilerin siyasi bakış açısına göre kullanır
Siyasi partilerin ve adayların nüfus politikası nedir?
Mesai başlama ve bitme saatlerindeki trafik sıkışıklığı önlenmeli
Siyasi partiler misyonlarını dürüstçe halkımıza açıklamalı
Çok geç alınmış bir karar
Birleşme tutkusu -saplantısı ve çelişkiler
Devletimize sahip çıkmalıyız
Anavatan düşmanlığı, bindiğimiz dalı kesmektir
Su baskınları, hesap sorma mekanizmasının doğal sonucudur
Yaban yaşamı yok etmek zararımızadır
Ağaç varlığımızı artırmalıyız
Yıkıcı beyin yıkama kampanyalarının sonuçları
Basit sorunlara olsun çare bulunmalı
Laf Cambazlığı
Sürü hayvancılığı modernize edilmeli
Çözüm BM ve AB tarafından engellenmektedir
Mevcut koşullarda müzakerelerden sonuç alınamaz
Varlığımızı sürdürebilmek için bilinçli davranmak zorundayız
Türk ordusunun ayrılması durumunda 2.Girit dramı tekrarlanacak
Ülkemizde basiretli bir nüfus politikası benimsenmeli ve uygulanmalı
Örgütlenmede dikkat edilmesi gereken hususlar
Hükümet halkın şikayetlerini dikkate almalı
İki çatılı çözüm her iki halkın da yararınadır
İki çatılı çözüm her iki halkın da yararınadır
Lefkoşa’daki kötü koku sorunu
Müzakerelerin devamı bizi çökertme tezgahıdır
Atık Sular Değerlendirilmeli
Hükümetlerin başlıca görevi, yasaların uygulanmasını sağlamaktır
Barış sloganı atarak barışı bozacak çözüm seçenekleri desteklenmemeli
Sinsi oyun bozulmalı
Böcekler raflara girmeye başladı
İç saldırılara karşı uyanık olmalıyız
Hükümet gürültü sorununu çözmeli
Kooperatifler devlet kuruluşu değildir
Rum tarafı neden çözümden kaçıyor?
Hem suçlu, hem güçlü olmak
Suyun denize akıtılmasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz
Yazarlar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Medipol Başakşehir
38
0
2
5
11
18
2
Galatasaray
32
0
4
5
9
18
3
Yeni Malatyaspor
32
0
4
5
9
18
4
Kasımpaşa
29
0
6
2
9
17
5
Trabzonspor
29
0
5
5
8
18
6
Beşiktaş
29
0
5
5
8
18
7
Atiker Konyaspor
28
0
4
7
7
18
8
Antalyaspor
28
0
6
4
8
18
9
Sivasspor
24
0
6
6
6
18
10
Göztepe
22
0
10
1
7
18
11
Bursaspor
21
0
4
9
4
17
12
Alanyaspor
21
0
9
3
6
18
13
Kayserispor
20
0
8
5
5
18
14
MKE Ankaragücü
20
0
10
2
6
18
15
Akhisarspor
17
0
9
5
4
18
16
BB Erzurumspor
16
0
8
7
3
18
17
Fenerbahçe
16
0
7
7
3
17
18
Çaykur Rizespor
12
0
7
9
1
17
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv