Yazı Detayı
01 Ekim 2018 - Pazartesi 10:27 Bu yazı 54 kez okundu
 
KKTC’de Rum ulusal tezlerini destekleyenler çözümsüzlüğü körüklemektedir
Dr Orhan AYDENİZ
aydeniz@kibris.net
 
 

 Rum-Yunan ve destekçilerinin amaçlarının Türkiye’yi adadan çıkarmak ve doğu Akdeniz’de etkisiz duruma getirmek olduğunu, vasat zekaya sahip olan herkes bilmektedir.

 Türkiye’nin güç kullanılarak adadan çıkarılması kolay olmadığı için de, Rum-Yunanistan ikilisi ile destekçileri, Türk tarafını içerden çökertmekle istenen hedefe ulaşmaya çalışmaktadırlar.

Yaşanan dönemde çeşitli nedenlerle  bazı politikacıların, köşe yazarlarının, yorumcuların ve STÖ temsilcilerinin ortaya koyduğu Rum yanlısı görüşler, KKTC’nin içerden çökertilerek teslim olmasının sağlanması faaliyetlerinde oldukça ileriye gidildiğini gösterir.

İşin üzücü yanı yalan, dayanaksız ve yıkıcı propagandalarla devletimize saldırılması ve karşı tarafın ulusal davasının savunulması, demokratik hak olarak yutturularak geçiştiriliyor.

             Bundan yararlanan KKTC ve anavatan düşmanları da, her geçen gün pervasızca halkımızı yönetiminden soğutmak ve devletimizi yıkmak çabalarını yoğunlaştırıyor.

Kuşkusuz dünyanın hiçbir uygar ülkesinde düşman tezlerini desteklemek ve kendi devleti aleyhinde faaliyetler yürütmek, demokratik hak olarak yutturulamaz. Aksine ulusal mücadeleyi baltalayanlar, ülke ve  halk düşmanı olarak yargılanıp cezalandırılır.

Gerçekte, Kıbrıs sorununun çözümlenememesinin nedeni,  Rum çoğunluğun daha fazla söz sahibi olacağı birleşik bir çözüm ile Türk ordusunun uzaklaştırılmasının istenmesidir.

Türk ordusunun uzaklaşmasından sonra da, yapılan anlaşma aynen 1963’te olduğu gibi Rumlar tarafından yine bozulacak ve ada aynen Girit gibi Yunanistan’ın olacak.

İşte bu nedenle bize dayatılan teslim olmak anlamındaki çözüm koşullarını kabul etmediğimiz için, Rum-Yunan  tarafı ile içimizdeki destekçileri  anlaşmazlıktan bizi suçlamaktadırlar.

Oysa Acheson planından, 1978 yılında hazırlanan İngiliz-Amerika-Kanada planı,Cuellar Planı, Gali Fikirler Dizisi, Annan çözüm planlarını, bizim kabul etmemize karşın, Rum tarafının ret ettiği, tarihi belgelerle sabittir.

1985-86 Cuellar planını reddettiği için Dışişleri bakanlığından istifa eden Rolandis de 23,Şubat 2014 tarihli Politis gazetesinde, tüm çözüm planlarını Rum tarafının ret ettiğini açıklamıştı.

Bilinen gerçeklere rağmen. içimizde bazı kişilerin ideolojik saplantılar, geçici maddi çıkar ve beklentiler gibi çeşitli nedenlerle çözümsüzlükten Türk tarafını sorumlu göstermeğe çalışması, demokratik hak olmayıp halkımıza karşı saldırı ve düşmanca bir tutumdur.

1963-74 döneminde barış Gücü askerlerine rağmen Kıbrıslı Türklerin katledilmesi, Bosna ve Arakan’daki soykırım ve halen yakın çevremizde milyonlarca insanın yerlerinden göç etmek zorunda kalması, Akdeniz’in göçmen mezarlığı olması gerçeğine rağmen 1974’den beri Kıbrıs’ta barışı sağlayan Türk ordusunun ayrılmasının istenilmesi iyi niyetli bir görüş olamaz.

 İkinci Dünya savaşından sonra ABD’nin Almanya’nın garantörü olması gerçeğine rağmen Türkiye’nin garantisinin devamını istememizin çağ dışı gösterilmesi  dayanaksızdır.

Girit ve Makedonya dramlarına rağmen, Türk ordusu yerine bizi bir süreliğine uluslararası bir barış gücünün koruyabileceğinin ileri sürülmesi de, art niyetlidir.

Avrupa Birliğinde 80 milyonluk ülkelerle yarım devlet olan 800 bin kişilik Rum yönetiminin siyasi ve aritmetik eşitliğe sahip olmasına rağmen, Kıbrıs Türkleri olarak, Rumlarla eşit haklara sahip olmayı isteyemeyeceğimizi ifade edenler de iyi niyetli olamaz.

Avrupa Birliği üyesi olması nedeniyle Rum yönetimine katılmamız durumunda, mutlu olacağımızı ve refaha kavuşacağımızı sayıklayanlar da, hayal aleminde yaşamaktadır. Çünkü halen AB üyesi olan Yunanistan ve Rum yönetimindeki  soydaşlarımızın insanlık dışı baskılar altında yaşadığı biliniyor.

           Yunanistan mahkemesinin bile 1974 müdahalesini yasal kabul etmesine karşın, içimizde bazı kişilerin Türkiye’yi işgalci göstermesi en azından utanç vericidir.

            Hele KKTC’deki malum kesimin güneyde 300 bin milis gücü bulunmasını, yakın geçmişte, paralı profesyonel ordu oluşturmasını, Rum yönetiminin yabancı ülkeler ile sürekli askeri anlaşmalar ve tatbikatlar yapmasını, aşırı silahlanmasını dikkate almaması ve Türk ordusunun ayrılmasını savunması, ibret vericidir.

Kuşkusuz kim olursa olsun, hangi makamda bulunursa bulunsun, KKTC’de bazı kişilerin Rum ulusal davasına hizmet etmesi, Türkiye’nin ayrılmasını, adanın kuzeyinin de Yunanistan’a bağlanmasını ve bizim de boyunduruk altına girmemizi sağlayamayacak. sadece tarihe alınlarındaki kara leke ile kaydedilecekler.

 
 
 
Etiketler: , , KKTC’de, Rum, ulusal, tezlerini, destekleyenler, çözümsüzlüğü, körüklemektedir,
Yorumlar
Diğer Yazılar
Su baskını sorunu ve çaresi
Dere Yatakları Bozularak, Sel Felaketine Zemin Hazırlanmaktadır.
Dağınık yapılaşma doğal alanların yok edilmesine sebep olacaktır
Ortak vatanda barış içinde yaşamalıyız
Ağaç katliamının önlenmesi için caydırıcı yasalar çıkarılmalı
KKTC’nin tanıtılması tek çıkış yoludur
Sorunlarımızın çoğunun derhal çözümlenmesi mümkündür
Piyasadaki sıkıntılar üzerine
Kimlikle giriş gerçeği
Üretimin lokomotifi pazarlamadır
Ülkemizde Bozulan Değer Ölçüleri
İnşaat izinleri sorunu
İki yönetimli çözümü engellemek tarihi hata olacaktır
Sel sorunu ciddiye alınmalı
Çözümden yana olanlar geçmişe saplanıp kalmamalı
Gerçekler unutturulmamalı
Dağ Başında mı Yaşıyoruz?
Haklılığımızda ısrar etmeliyiz
Din dersi okutulmalı mı?
Tarımda geleceğe dönük gelişmeler
Yasalara uymamak demokratik hak sayılmamalı
Birleşik federal çözüm’ her derde deva mı?
Tasarruf önerilerim
Dünya Barış Günü
Ekonomik sıkıntılarımızın sebeplerinden biri de nüfusumuzun az olmasıdır
Koruyuculuk ve yerli üretimin teşviki
Hatalı ve zararlı kararlardan vazgeçilmeli
Döviz ve ekonomik sıkıntılardan kurtulmanın çaresi
Demokrasi başı bozukluk değildir
Hükümet popülist harcamalardan vazgeçilmeli
Guterres’in garanti önerisi Girit senaryosunu hatırlatır
Seçilmişlerin görevi hizmet etmektir
Orman yangınlarının önlenmesi için acilen önlem alınmalı
Et sorunu sürüncemede bırakılmamalı
Ucu açık müzakerelerin sürdürülmesi Rum ulusal davasına yardımcı olur
Hemen çözümlenebilecek bir çok basit sorun vardır
Peşkeş
Harcamalarda önemli gereksinimlere öncelik verilmeli
Anavatandan koparılmamız komşunun ulusal davasına hizmet eder
Hükümetin en öncelikli görevi ülkede asayişi sağlamaktır
Komşu bizimle ortaklık yapmak niyetinde değildir
Davar zararlarına durdurulmalı
En son tezgah anavatan ile aramızın açılmak
‘İçi dolu başak boyun eğermiş’
Sorumsuz kişilerin Türk halkı adına görüş bildirme yetkisi yoktur
Devleti koruyucu caydırıcı yasa çıkarılmalı
Plastik kirliliği
İki bölgeliliğin sulandırılması geri dönüşümsüz büyük bir hata olacaktır
Son günlerdeki su baskınları tesadüfi değildir
Uluslararası hukukta savaşı başlatan bedelini öder
Hükümet tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren sorunların çözümüne odaklanmalı
Plaj sorunu ve çözümü
Anavatanın değerini takdir etmeliyiz
Hükümetin yüz günü
Vatandaşlık işlemlerinin durdurulması, Rum’un ekmeğine bal sürmektir
Rum’un dayattığı Birleşik çözüm yok olmamıza sebep olacak
Guterres belgesi Girit dramının tekrarlanmasına zemin hazırlayacak
Federal çözüm barışın bozulmasına sebep olacak
Kıbrıs sorununun çözümünde tek çıkış yolu
Yolların bakım ve idamesi düzenli olarak yapılması gereken bir hizmettir
Seçilmişler devlet yapısını bozmamalı
Çözüm düşmanları
Nükleer enerji gerçeği
Su kaynakları yönetimine acilen el atılmalı
Kuru ot kirliliği sorunu
Bilindik tezgah
Savaşı başlatan, mağlup olduğu takdirde tazminat talebinde bulunamaz.
21 Mart Ergenekon bayramı
Kıbrıs sorununda nüfus ve Türkiye’nin önemi
Bürokratik işlem adı altındaki can sıkıcı işlemler kaldırılmalıdır
Sigara İçme Yasağı Bir Hakkın Kısıtlaması değildir?
İçişlerimizde acilen el atılması gereken sorunlar
Hükümetin öncelikle vatandaşlıklara el atması hoş değildir
Gerçekleri bilerek hareket etmeliyiz
Hükümet madde kullanımı sorununa acilen el atmalı
STÖ’ne zorunlu üyelik Avrupa İnsan Hakları sözleşmesine aykırıdır
Müzakerelere tanınma koşulu ile katılmalıyız
Ağaç dikmek dünyaya karşı olan vefa borcumuzu ödemektir
Yeni hükümet çevre sorunlarına acilen el atmalı
Kıbrıs’ta sergilenen sinsi oyun
Anavatandan koparılmamız ölüm fermanımızdır
Başarılı hizmetin ön şartı
Halkımızın imajına gölge düşürücü davranışlardan vazgeçilmeli
Olaylar KKTC’nin tanıtılmasının kaçınılmaz olduğunu gösteriyor
Ormanlardaki mantar varlığımızın yok olmasına göz yumulmamalı
Çevre kirliliğinin sorumlusu kimdir?
Halkımızın seçimde verdiği mesaj doğru okunmalı
Yarınlarımız daha iyi olmalı
Yeni yılda umut ve beklentiler
Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlama idealinden vazgeçilmedi
Yerleşim yerlerimizdeki trafik sorunu
Kanlı Noel’den ders almalıyız
Düzenin değiştirilebilmesi radikal önlemler alınması ile mümkündür
Siyasi partiler çözüm tercihlerini gerekçeleri ile halkımıza açıklamalı
İfade özgürlüğü hiçbir ülkede sınırsız değildir
Halkımız ezici çoğunluğu oyunu partilerin siyasi bakış açısına göre kullanır
Siyasi partilerin ve adayların nüfus politikası nedir?
Mesai başlama ve bitme saatlerindeki trafik sıkışıklığı önlenmeli
Siyasi partiler misyonlarını dürüstçe halkımıza açıklamalı
Çok geç alınmış bir karar
Birleşme tutkusu -saplantısı ve çelişkiler
Devletimize sahip çıkmalıyız
Anavatan düşmanlığı, bindiğimiz dalı kesmektir
Su baskınları, hesap sorma mekanizmasının doğal sonucudur
Yaban yaşamı yok etmek zararımızadır
Ağaç varlığımızı artırmalıyız
Yıkıcı beyin yıkama kampanyalarının sonuçları
Basit sorunlara olsun çare bulunmalı
Laf Cambazlığı
Sürü hayvancılığı modernize edilmeli
Çözüm BM ve AB tarafından engellenmektedir
Mevcut koşullarda müzakerelerden sonuç alınamaz
Varlığımızı sürdürebilmek için bilinçli davranmak zorundayız
Türk ordusunun ayrılması durumunda 2.Girit dramı tekrarlanacak
Ülkemizde basiretli bir nüfus politikası benimsenmeli ve uygulanmalı
Örgütlenmede dikkat edilmesi gereken hususlar
Hükümet halkın şikayetlerini dikkate almalı
İki çatılı çözüm her iki halkın da yararınadır
İki çatılı çözüm her iki halkın da yararınadır
Lefkoşa’daki kötü koku sorunu
Müzakerelerin devamı bizi çökertme tezgahıdır
Atık Sular Değerlendirilmeli
Hükümetlerin başlıca görevi, yasaların uygulanmasını sağlamaktır
Barış sloganı atarak barışı bozacak çözüm seçenekleri desteklenmemeli
Sinsi oyun bozulmalı
Böcekler raflara girmeye başladı
İç saldırılara karşı uyanık olmalıyız
Hükümet gürültü sorununu çözmeli
Kooperatifler devlet kuruluşu değildir
Rum tarafı neden çözümden kaçıyor?
Hem suçlu, hem güçlü olmak
Suyun denize akıtılmasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz
Yazarlar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Medipol Başakşehir
33
0
2
3
10
15
2
Kasımpaşa
26
0
5
2
8
15
3
Antalyaspor
26
0
5
2
8
15
4
Galatasaray
25
0
4
4
7
15
5
Trabzonspor
25
0
4
4
7
15
6
Yeni Malatyaspor
25
0
4
4
7
15
7
Beşiktaş
25
0
4
4
7
15
8
Atiker Konyaspor
21
0
4
6
5
15
9
Sivasspor
21
0
4
6
5
15
10
MKE Ankaragücü
20
0
7
2
6
15
11
Bursaspor
20
0
4
8
4
16
12
Göztepe
19
0
9
1
6
16
13
Akhisarspor
16
0
7
4
4
15
14
Alanyaspor
16
0
9
1
5
15
15
Kayserispor
15
0
8
3
4
15
16
BB Erzurumspor
14
0
7
5
3
15
17
Fenerbahçe
14
0
7
5
3
15
18
Çaykur Rizespor
11
0
6
8
1
15
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv