Yazı Detayı
21 Ocak 2018 - Pazar 00:19 Bu yazı 305 kez okundu
 
Olaylar KKTC’nin tanıtılmasının kaçınılmaz olduğunu gösteriyor
Dr Orhan AYDENİZ
aydeniz@kibris.net
 
 

Rum –Yunan ikilisinin Avrupa Birliği üyeliğinden yaralanarak sürekli olarak aleyhimize emrivakiler yapması karşısında, Türk tarafı olarak acilen devletimizi tanıtmamız kaçınılmazdır.

Rum tarafının müzakereleri sürdürmek istemesinin nedeninin de çözüm olmayıp, bizi masada oyalayarak kazanımlar elde etmek olduğunu da, beleklerdeki çocuklar bile biliyor.

Müzakerelerin sürdürüldüğü dönemde, Rumların Yunanistan ve başka ülkeler ile ikili askeri anlaşmalar yapması, silahlanması, denizlerdeki yeraltı kaynaklarına tek yanlı sahip çıkması, hele anavatan ile KKTC arasındaki denizi bile Münhasır Ekonomik Bölge ilan ederek burayı da kontrol altına almak  için başlattığı girişimler, bizimle samimi olarak eşit ortaklığa dayanan  birleşik bir yönetimden yana olmadığının açık göstergesidir.

Zaten C.Montana zirvesinde Türk tarafının verdiği korkunç ve enosis’e zemin hazırlayacak ödünlere rağmen, çözümden kaçması ve Türk ordusunun tamamen ayrılmasını talep etmesi, niyetinin adanın kuzeyine de elde etmek olduğunun kanıtıdır.

Rum-Yunan ikilisinin saldırgan ve iyi niyetli olmayan eylemleri karşısında, bizim de hiçbir şey olmamış gibi yeniden müzakere masasına dönmemiz, bizi oyalamak ve zaman kazanmak tezgahına hizmet edecektir.

Sürekli olarak alttan almak ve haklarımıza saldırılmasına ses çıkarmamak, barış ve çözümden yana olmayıp, acizlik ve teslim olmaktır. Bu davranışımız da çözüme değil, sadece Rumların taleplerini artırmasına sebep olmaktadır.

Rum tarafı, Barbaros gemisinin Akdeniz’de araştırma yapmasını bile tahrik edici gösterip, müzakerelere başlanılabilmesi için ayrılmasını talep etmiştir.

Öte yandan, bizi masada çözüm masalı ile oyalarken, adanın etrafındaki denizleri parselleyerek sondaj faaliyetlerini yürütmektedir.

Bizim müzakereciler de, sırf müzakere sürecinin bozulmaması safsatası ile, Rumların haklarımıza saldırması karşısında, etkili tepki göstermekten kaçınmaktadır.

Sonuçta teslimiyetçi tutumumuz, şimdiye kadar sürekli zararlı çıkmamıza sebep olmuş ve üstelik bir çözüm de gerçekleştirilememiştir.

Acheson Planından Annan planına, hatta C. Montana zirvesine kadar önümüze konulan tüm anlaşma planlarını ret eden Rum tarafı ödüllendirilmesi, Türk tarafı da ambargolarla cezalandırılması bu gerçeği açıkça ortaya koymaktadır.

Teslimiyetçi tutumumuzu sürdürmemiz ve masada oyalama tezgahına boyun eğmemiz durumunda, gelecekte geri dönüşümsüz kayıplarla karşı karşıya kalacağız.

Bu nedenle Rum saldırılarının etkisiz duruma getirilmesi için, Türkiye tarafından tanınmış bir devlet olan KKTC’nin, başka ülkelere de tanıtılması ve bizim de egemen bir devlet olduğumuzu ortaya koymamız kaçınılmazdır.

KKTC’nin Türkiye yanında başka dost ülkelere tanıtılması, çözüm için  etkin bir katalizatör olacak ve Rumların bizimle anlaşmasını teşvik edecektir.

Zaten, Rum yönetiminin 1960’a kurulan Kıbrıs cumhuriyeti olarak tanınması, KKTC’nin ise sadece Türkiye tarafından tanınması, anlaşma önündeki en büyük engeldir.

Çünkü Rum yönetimi, Kıbrıs Cumhuriyeti yönetim yetkisini bizimle paylaşmak istememektedir. Hele Avrupa Birliğinin de, Türk halkının görüşünü almak gereği duymadan sadece Rumları temsil eden güneydeki yönetimi yasal Kıbrıs Cumhuriyeti olarak üyeliğe kabul etmesi, çözümü olanaksız hale getirmiştir.

Bu durumda, bizimle birleşmesi için  Rum’un arkasından koşmak ve müzakerelerde oyalanarak mağdur edilmememiz için, devletimizi acilen tanıtmalıyız. 

 
 
 
Etiketler: Olaylar, KKTC’nin, tanıtılmasının, kaçınılmaz, olduğunu, gösteriyor,
Yorumlar
Diğer Yazılar
Su baskını sorunu ve çaresi
Dere Yatakları Bozularak, Sel Felaketine Zemin Hazırlanmaktadır.
Dağınık yapılaşma doğal alanların yok edilmesine sebep olacaktır
Ortak vatanda barış içinde yaşamalıyız
Ağaç katliamının önlenmesi için caydırıcı yasalar çıkarılmalı
KKTC’nin tanıtılması tek çıkış yoludur
Sorunlarımızın çoğunun derhal çözümlenmesi mümkündür
Piyasadaki sıkıntılar üzerine
Kimlikle giriş gerçeği
Üretimin lokomotifi pazarlamadır
Ülkemizde Bozulan Değer Ölçüleri
İnşaat izinleri sorunu
İki yönetimli çözümü engellemek tarihi hata olacaktır
Sel sorunu ciddiye alınmalı
Çözümden yana olanlar geçmişe saplanıp kalmamalı
Gerçekler unutturulmamalı
Dağ Başında mı Yaşıyoruz?
KKTC’de Rum ulusal tezlerini destekleyenler çözümsüzlüğü körüklemektedir
Haklılığımızda ısrar etmeliyiz
Din dersi okutulmalı mı?
Tarımda geleceğe dönük gelişmeler
Yasalara uymamak demokratik hak sayılmamalı
Birleşik federal çözüm’ her derde deva mı?
Tasarruf önerilerim
Dünya Barış Günü
Ekonomik sıkıntılarımızın sebeplerinden biri de nüfusumuzun az olmasıdır
Koruyuculuk ve yerli üretimin teşviki
Hatalı ve zararlı kararlardan vazgeçilmeli
Döviz ve ekonomik sıkıntılardan kurtulmanın çaresi
Demokrasi başı bozukluk değildir
Hükümet popülist harcamalardan vazgeçilmeli
Guterres’in garanti önerisi Girit senaryosunu hatırlatır
Seçilmişlerin görevi hizmet etmektir
Orman yangınlarının önlenmesi için acilen önlem alınmalı
Et sorunu sürüncemede bırakılmamalı
Ucu açık müzakerelerin sürdürülmesi Rum ulusal davasına yardımcı olur
Hemen çözümlenebilecek bir çok basit sorun vardır
Peşkeş
Harcamalarda önemli gereksinimlere öncelik verilmeli
Anavatandan koparılmamız komşunun ulusal davasına hizmet eder
Hükümetin en öncelikli görevi ülkede asayişi sağlamaktır
Komşu bizimle ortaklık yapmak niyetinde değildir
Davar zararlarına durdurulmalı
En son tezgah anavatan ile aramızın açılmak
‘İçi dolu başak boyun eğermiş’
Sorumsuz kişilerin Türk halkı adına görüş bildirme yetkisi yoktur
Devleti koruyucu caydırıcı yasa çıkarılmalı
Plastik kirliliği
İki bölgeliliğin sulandırılması geri dönüşümsüz büyük bir hata olacaktır
Son günlerdeki su baskınları tesadüfi değildir
Uluslararası hukukta savaşı başlatan bedelini öder
Hükümet tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren sorunların çözümüne odaklanmalı
Plaj sorunu ve çözümü
Anavatanın değerini takdir etmeliyiz
Hükümetin yüz günü
Vatandaşlık işlemlerinin durdurulması, Rum’un ekmeğine bal sürmektir
Rum’un dayattığı Birleşik çözüm yok olmamıza sebep olacak
Guterres belgesi Girit dramının tekrarlanmasına zemin hazırlayacak
Federal çözüm barışın bozulmasına sebep olacak
Kıbrıs sorununun çözümünde tek çıkış yolu
Yolların bakım ve idamesi düzenli olarak yapılması gereken bir hizmettir
Seçilmişler devlet yapısını bozmamalı
Çözüm düşmanları
Nükleer enerji gerçeği
Su kaynakları yönetimine acilen el atılmalı
Kuru ot kirliliği sorunu
Bilindik tezgah
Savaşı başlatan, mağlup olduğu takdirde tazminat talebinde bulunamaz.
21 Mart Ergenekon bayramı
Kıbrıs sorununda nüfus ve Türkiye’nin önemi
Bürokratik işlem adı altındaki can sıkıcı işlemler kaldırılmalıdır
Sigara İçme Yasağı Bir Hakkın Kısıtlaması değildir?
İçişlerimizde acilen el atılması gereken sorunlar
Hükümetin öncelikle vatandaşlıklara el atması hoş değildir
Gerçekleri bilerek hareket etmeliyiz
Hükümet madde kullanımı sorununa acilen el atmalı
STÖ’ne zorunlu üyelik Avrupa İnsan Hakları sözleşmesine aykırıdır
Müzakerelere tanınma koşulu ile katılmalıyız
Ağaç dikmek dünyaya karşı olan vefa borcumuzu ödemektir
Yeni hükümet çevre sorunlarına acilen el atmalı
Kıbrıs’ta sergilenen sinsi oyun
Anavatandan koparılmamız ölüm fermanımızdır
Başarılı hizmetin ön şartı
Halkımızın imajına gölge düşürücü davranışlardan vazgeçilmeli
Ormanlardaki mantar varlığımızın yok olmasına göz yumulmamalı
Çevre kirliliğinin sorumlusu kimdir?
Halkımızın seçimde verdiği mesaj doğru okunmalı
Yarınlarımız daha iyi olmalı
Yeni yılda umut ve beklentiler
Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlama idealinden vazgeçilmedi
Yerleşim yerlerimizdeki trafik sorunu
Kanlı Noel’den ders almalıyız
Düzenin değiştirilebilmesi radikal önlemler alınması ile mümkündür
Siyasi partiler çözüm tercihlerini gerekçeleri ile halkımıza açıklamalı
İfade özgürlüğü hiçbir ülkede sınırsız değildir
Halkımız ezici çoğunluğu oyunu partilerin siyasi bakış açısına göre kullanır
Siyasi partilerin ve adayların nüfus politikası nedir?
Mesai başlama ve bitme saatlerindeki trafik sıkışıklığı önlenmeli
Siyasi partiler misyonlarını dürüstçe halkımıza açıklamalı
Çok geç alınmış bir karar
Birleşme tutkusu -saplantısı ve çelişkiler
Devletimize sahip çıkmalıyız
Anavatan düşmanlığı, bindiğimiz dalı kesmektir
Su baskınları, hesap sorma mekanizmasının doğal sonucudur
Yaban yaşamı yok etmek zararımızadır
Ağaç varlığımızı artırmalıyız
Yıkıcı beyin yıkama kampanyalarının sonuçları
Basit sorunlara olsun çare bulunmalı
Laf Cambazlığı
Sürü hayvancılığı modernize edilmeli
Çözüm BM ve AB tarafından engellenmektedir
Mevcut koşullarda müzakerelerden sonuç alınamaz
Varlığımızı sürdürebilmek için bilinçli davranmak zorundayız
Türk ordusunun ayrılması durumunda 2.Girit dramı tekrarlanacak
Ülkemizde basiretli bir nüfus politikası benimsenmeli ve uygulanmalı
Örgütlenmede dikkat edilmesi gereken hususlar
Hükümet halkın şikayetlerini dikkate almalı
İki çatılı çözüm her iki halkın da yararınadır
İki çatılı çözüm her iki halkın da yararınadır
Lefkoşa’daki kötü koku sorunu
Müzakerelerin devamı bizi çökertme tezgahıdır
Atık Sular Değerlendirilmeli
Hükümetlerin başlıca görevi, yasaların uygulanmasını sağlamaktır
Barış sloganı atarak barışı bozacak çözüm seçenekleri desteklenmemeli
Sinsi oyun bozulmalı
Böcekler raflara girmeye başladı
İç saldırılara karşı uyanık olmalıyız
Hükümet gürültü sorununu çözmeli
Kooperatifler devlet kuruluşu değildir
Rum tarafı neden çözümden kaçıyor?
Hem suçlu, hem güçlü olmak
Suyun denize akıtılmasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz
Yazarlar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Medipol Başakşehir
33
0
2
3
10
15
2
Kasımpaşa
26
0
5
2
8
15
3
Antalyaspor
26
0
5
2
8
15
4
Galatasaray
25
0
4
4
7
15
5
Trabzonspor
25
0
4
4
7
15
6
Yeni Malatyaspor
25
0
4
4
7
15
7
Beşiktaş
25
0
4
4
7
15
8
Atiker Konyaspor
21
0
4
6
5
15
9
Sivasspor
21
0
4
6
5
15
10
MKE Ankaragücü
20
0
7
2
6
15
11
Bursaspor
20
0
4
8
4
16
12
Göztepe
19
0
9
1
6
16
13
Akhisarspor
16
0
7
4
4
15
14
Alanyaspor
16
0
9
1
5
15
15
Kayserispor
15
0
8
3
4
15
16
BB Erzurumspor
14
0
7
5
3
15
17
Fenerbahçe
14
0
7
5
3
15
18
Çaykur Rizespor
11
0
6
8
1
15
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv