Yazı Detayı
07 Kasım 2018 - Çarşamba 14:21 Bu yazı 34 kez okundu
 
Piyasadaki sıkıntılar üzerine
Dr Orhan AYDENİZ
aydeniz@kibris.net
 
 

Son zamanlarda bazı tarımsal ürünlerin fiyatlarında anormal derecede artış olması ve bazılarının da piyasada kıtlaşması, haklı olarak  vatandaşlarını tedirgin etmektedir.

Önce kırmızı et, limon, domates, tavuk ve son olarak da patates fiyatındaki anormal artış, yetkililerin hatalı tutum ve kararlarından kaynaklandığı görüşündeyim.

Kuşkusuz hükümetin ve tarım bakanlığı ile ekonomi bakanlıklarının,  tarımsal üreticilerini korumaya özen göstermesine kimse karşı değildir.

Çünkü dünyanın en zor mesleği olan hayvancılık ve tarımsal üretimin  sürdürülebilmesi için, tarım  tüm ülkelerde devlet tarafından destelenmektedir.

Yalnız sırf üretici birliklerini karşısına almamak, eylem yapmalarından çekinmek gibi nedenlerle, tüketicilerin mağdur olabileceği kararlardan kaçınılması gerekir.

Kırmızı et konusunda ithal izni verilmediği halde, piyasadaki et açığının  güneyden karşılandığı inkar edilemeyen bir gerçektir.

Güneyden vatandaşların et temin etmeleri yanında, bir de kaçak yollardan sağlıksız koşullarda et temin edildiği de herkes tarafından biliniyor.

Bilinen gerçeklere rağmen, et ithaline izin verilmemesi hem tüketicilerin mağdur edilmesine , hem de devletin vergi kaybına sebep olmaktadır.

 Bu nedenle, Politik iktidarlar üreticileri desteklerken, tüketicilerin mağdur edilmemesine dikkat etmekle yükümlüdür.

Hükümet üreticiyi korumak isterse, sorunlarını öğrenmeli ve onlara köklü çözüm bulmalıdır. Ayrıca, talebi karşılayamayan tarımsal üretimi teşvik edici önlemler almalı.

Ülkemizde kırmızı et, limon, domates, patates fiyatlarında anormal artış olması piyasaya yeterli ürün arz edilememesinin sonucudur.

Bu gerçeğe karşın sırf üreticilerin korunması düşüncesi ile piyasada kıtlığı olan ürünlerin ithal edilmesine izin verilmemesi  vatandaşların sıkıntıya sokulmasına sebep olur.

Ayni coğrafya üzerinde yaşadığımız güneyde hayvan üreticilerine, önemli devlet yardımları yapılmaktadır.

Buna rağmen  üretim yerel ihtiyacı karşılayamadığı için,  yıllardan beri kırmızı et ithaline izin verilmektedir.

KKTC’de de piyasaya talebi karşılayacak miktarda sürüm yapılamadığı görüldüğü zaman, kıtlık olması beklenmeden, derhal dışardan ithal edilmesine izin verilmelidir.

Kimseyi suçlamak niyetinde değilim. Ancak ülkemiz küçük ve nüfusumuz da az olduğu için,  ilgili bakanlıkların üretimi yerel talebi karşılayacak şekilde planlaması zor değildir.

Tarım kökenli temel ihtiyaç maddelerinin yıllık tüketimini dikkate alarak , üretimin buna göre düzenlenmesi  ve teşvik edilmesi mümkündür.

Ayrıca,  patates ve limon örneğinde görüldüğü gibi bazı aylarda anormal fiyat artışlarının önlenmesi için, ürünün uygun koşullarda soğuk hava depolarında muhafaza edilerek talebe göre piyasaya sunulması sağlanmalıdır.

Kasım ayında sonbahar patates hasadı yapılacağı için önümüzdeki günlerde patates sorunu da ortadan kalkacaktır.

Yalnız yaşanan olumsuzluklardan gerekli dersler alınmalı ve piyasada ürünlerin arzında yetersizlik  ve buna bağlı olarak da  aşırı fiyat artışı olmasını beklemeden, dışardan teminine izin verilmelidir.

 Patates temel gıda maddesi olması bakımından,  yeni hasat edilecek patatesin geçmişte olduğu gibi, Toprak ürünlerinin soğuk hava tesislerinde depolanması ve talebin buradan peyderpey  karşılanması isabetli olacaktır.

 

 

 

 
 
 
Etiketler: Piyasadaki, sıkıntılar, üzerine,
Yorumlar
Diğer Yazılar
KKTC’nin tanıtılması tek çıkış yoludur
Sorunlarımızın çoğunun derhal çözümlenmesi mümkündür
Kimlikle giriş gerçeği
Üretimin lokomotifi pazarlamadır
Ülkemizde Bozulan Değer Ölçüleri
İnşaat izinleri sorunu
İki yönetimli çözümü engellemek tarihi hata olacaktır
Sel sorunu ciddiye alınmalı
Çözümden yana olanlar geçmişe saplanıp kalmamalı
Gerçekler unutturulmamalı
Dağ Başında mı Yaşıyoruz?
KKTC’de Rum ulusal tezlerini destekleyenler çözümsüzlüğü körüklemektedir
Haklılığımızda ısrar etmeliyiz
Din dersi okutulmalı mı?
Tarımda geleceğe dönük gelişmeler
Yasalara uymamak demokratik hak sayılmamalı
Birleşik federal çözüm’ her derde deva mı?
Tasarruf önerilerim
Dünya Barış Günü
Ekonomik sıkıntılarımızın sebeplerinden biri de nüfusumuzun az olmasıdır
Koruyuculuk ve yerli üretimin teşviki
Hatalı ve zararlı kararlardan vazgeçilmeli
Döviz ve ekonomik sıkıntılardan kurtulmanın çaresi
Demokrasi başı bozukluk değildir
Hükümet popülist harcamalardan vazgeçilmeli
Guterres’in garanti önerisi Girit senaryosunu hatırlatır
Seçilmişlerin görevi hizmet etmektir
Orman yangınlarının önlenmesi için acilen önlem alınmalı
Et sorunu sürüncemede bırakılmamalı
Ucu açık müzakerelerin sürdürülmesi Rum ulusal davasına yardımcı olur
Hemen çözümlenebilecek bir çok basit sorun vardır
Peşkeş
Harcamalarda önemli gereksinimlere öncelik verilmeli
Anavatandan koparılmamız komşunun ulusal davasına hizmet eder
Hükümetin en öncelikli görevi ülkede asayişi sağlamaktır
Komşu bizimle ortaklık yapmak niyetinde değildir
Davar zararlarına durdurulmalı
En son tezgah anavatan ile aramızın açılmak
‘İçi dolu başak boyun eğermiş’
Sorumsuz kişilerin Türk halkı adına görüş bildirme yetkisi yoktur
Devleti koruyucu caydırıcı yasa çıkarılmalı
Plastik kirliliği
İki bölgeliliğin sulandırılması geri dönüşümsüz büyük bir hata olacaktır
Son günlerdeki su baskınları tesadüfi değildir
Uluslararası hukukta savaşı başlatan bedelini öder
Hükümet tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren sorunların çözümüne odaklanmalı
Plaj sorunu ve çözümü
Anavatanın değerini takdir etmeliyiz
Hükümetin yüz günü
Vatandaşlık işlemlerinin durdurulması, Rum’un ekmeğine bal sürmektir
Rum’un dayattığı Birleşik çözüm yok olmamıza sebep olacak
Guterres belgesi Girit dramının tekrarlanmasına zemin hazırlayacak
Federal çözüm barışın bozulmasına sebep olacak
Kıbrıs sorununun çözümünde tek çıkış yolu
Yolların bakım ve idamesi düzenli olarak yapılması gereken bir hizmettir
Seçilmişler devlet yapısını bozmamalı
Çözüm düşmanları
Nükleer enerji gerçeği
Su kaynakları yönetimine acilen el atılmalı
Kuru ot kirliliği sorunu
Bilindik tezgah
Savaşı başlatan, mağlup olduğu takdirde tazminat talebinde bulunamaz.
21 Mart Ergenekon bayramı
Kıbrıs sorununda nüfus ve Türkiye’nin önemi
Bürokratik işlem adı altındaki can sıkıcı işlemler kaldırılmalıdır
Sigara İçme Yasağı Bir Hakkın Kısıtlaması değildir?
İçişlerimizde acilen el atılması gereken sorunlar
Hükümetin öncelikle vatandaşlıklara el atması hoş değildir
Gerçekleri bilerek hareket etmeliyiz
Hükümet madde kullanımı sorununa acilen el atmalı
STÖ’ne zorunlu üyelik Avrupa İnsan Hakları sözleşmesine aykırıdır
Müzakerelere tanınma koşulu ile katılmalıyız
Ağaç dikmek dünyaya karşı olan vefa borcumuzu ödemektir
Yeni hükümet çevre sorunlarına acilen el atmalı
Kıbrıs’ta sergilenen sinsi oyun
Anavatandan koparılmamız ölüm fermanımızdır
Başarılı hizmetin ön şartı
Halkımızın imajına gölge düşürücü davranışlardan vazgeçilmeli
Olaylar KKTC’nin tanıtılmasının kaçınılmaz olduğunu gösteriyor
Ormanlardaki mantar varlığımızın yok olmasına göz yumulmamalı
Çevre kirliliğinin sorumlusu kimdir?
Halkımızın seçimde verdiği mesaj doğru okunmalı
Yarınlarımız daha iyi olmalı
Yeni yılda umut ve beklentiler
Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlama idealinden vazgeçilmedi
Yerleşim yerlerimizdeki trafik sorunu
Kanlı Noel’den ders almalıyız
Düzenin değiştirilebilmesi radikal önlemler alınması ile mümkündür
Siyasi partiler çözüm tercihlerini gerekçeleri ile halkımıza açıklamalı
İfade özgürlüğü hiçbir ülkede sınırsız değildir
Halkımız ezici çoğunluğu oyunu partilerin siyasi bakış açısına göre kullanır
Siyasi partilerin ve adayların nüfus politikası nedir?
Mesai başlama ve bitme saatlerindeki trafik sıkışıklığı önlenmeli
Siyasi partiler misyonlarını dürüstçe halkımıza açıklamalı
Çok geç alınmış bir karar
Birleşme tutkusu -saplantısı ve çelişkiler
Devletimize sahip çıkmalıyız
Anavatan düşmanlığı, bindiğimiz dalı kesmektir
Su baskınları, hesap sorma mekanizmasının doğal sonucudur
Yaban yaşamı yok etmek zararımızadır
Ağaç varlığımızı artırmalıyız
Yıkıcı beyin yıkama kampanyalarının sonuçları
Basit sorunlara olsun çare bulunmalı
Laf Cambazlığı
Sürü hayvancılığı modernize edilmeli
Çözüm BM ve AB tarafından engellenmektedir
Mevcut koşullarda müzakerelerden sonuç alınamaz
Varlığımızı sürdürebilmek için bilinçli davranmak zorundayız
Türk ordusunun ayrılması durumunda 2.Girit dramı tekrarlanacak
Ülkemizde basiretli bir nüfus politikası benimsenmeli ve uygulanmalı
Örgütlenmede dikkat edilmesi gereken hususlar
Hükümet halkın şikayetlerini dikkate almalı
İki çatılı çözüm her iki halkın da yararınadır
İki çatılı çözüm her iki halkın da yararınadır
Lefkoşa’daki kötü koku sorunu
Müzakerelerin devamı bizi çökertme tezgahıdır
Atık Sular Değerlendirilmeli
Hükümetlerin başlıca görevi, yasaların uygulanmasını sağlamaktır
Barış sloganı atarak barışı bozacak çözüm seçenekleri desteklenmemeli
Sinsi oyun bozulmalı
Böcekler raflara girmeye başladı
İç saldırılara karşı uyanık olmalıyız
Hükümet gürültü sorununu çözmeli
Kooperatifler devlet kuruluşu değildir
Rum tarafı neden çözümden kaçıyor?
Hem suçlu, hem güçlü olmak
Suyun denize akıtılmasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz
Yazarlar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Başakşehir
27
0
1
3
8
12
2
Galatasaray
23
0
3
2
7
12
3
Kasımpaşa
22
0
4
1
7
12
4
Yeni Malatyaspor
21
0
3
3
6
12
5
Antalyaspor
20
0
4
2
6
12
6
Ankaragücü
19
0
5
1
6
12
7
Beşiktaş
18
0
4
3
5
12
8
Göztepe
18
0
6
0
6
12
9
Konyaspor
17
0
3
5
4
12
10
Trabzonspor
16
0
4
4
4
12
11
Sivasspor
14
0
4
5
3
12
12
Bursaspor
13
0
3
7
2
12
13
Fenerbahçe
13
0
5
4
3
12
14
Akhisar Bld. Spor
12
0
6
3
3
12
15
Kayserispor
12
0
6
3
3
12
16
Alanyaspor
12
0
8
0
4
12
17
Bb Erzurumspor
11
0
5
5
2
12
18
Çaykur Rizespor
8
0
6
5
1
12
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv