Yazı Detayı
18 Şubat 2018 - Pazar 10:08 Bu yazı 244 kez okundu
 
STÖ’ne zorunlu üyelik Avrupa İnsan Hakları sözleşmesine aykırıdır
Dr Orhan AYDENİZ
aydeniz@kibris.net
 
 

Ülkemizde vatandaşların örgütlenmesi ve Sivil toplum örgütleri çatısı altında birlikte hareket etmesi, çoğulcu bir demokrasi ve katılımcılık bakımından yararlıdır.

Çünkü tek başına seslerini duyuramayan ve etkili olamayan kişileri, belirli örgütlerin içinde yer alarak, düşüncelerini daha etkin bir şekilde duyurma olanağına kavuşur.

Böylece örgütlenmiş yapılar ülkenin çıkarına kararların alınmasında, yasama ve yürütme üzerinde etkili olabiliyor

Ayrıca STÖ’leri çatısı altında bir araya gelen kişiler mesleki çıkarlarını  bireysel çözümden daha kolay gerçekleştirme olanağına sahip olur.

Çağdaş ülkelerde kişiler tarafından kurulan Vakıflar, Dernekler, Sendikalar, kooperatifler ve mesleki birlikler, Sivil Toplum Örgütü olarak kabul edilir.

Ülkemizde STÖ’nin doğanın korunması, sağlık ve çeşitli konularda ,devletin erişemediği bazı alanlardaki açıklarını kapatmada yararlı olduğu ve önemli gelişmelere katkıda bulunduğu inkar edilemeyen bir gerçektir.

            Ancak KKTC’de, her konuda olduğu gibi örgütlenme konusunda da, biraz aşırıya kaçtığımız dikkati çekiyor. Ayrıca, tamamen gönüllülüğe dayandırılması gereken örgütlenme hakkının,  devletin çıkardığı bazı yasalarla zorunla hale getirildiği görülüyor.

                Örneğin bir Mimarın, Mühendisin çalışabilmesi için mutlaka Mühendis ve Mimarlar Birliğine, hekimin Tabipler Birliğine üyeliği yasa ile şart koşulmaktadır. Bu zorunluluk zamanla esnafa, ticaret erbabına ve hemen hemen tüm meslek gruplarına yayılmıştır.

            Ancak lafta değil de gerçekten Avrupa Birliği ve uygar dünyanın bir  parçası olmak niyetindeysek ve AB müktesebatına uyum programı çalışmalarında samimi isek, örgütlenme konusunda ayni uygulamaları benimsememiz ve kabul etmemiz gerekir.

            Bireylerin örgütlenme özgürlüğü ile ilgili Avrupa İnsan hakları Sözleşmesinin 11.Maddesinde,herkesin örgütlenme hakkı yanında, örgütlere katılmama, yani üye olmama hakkı da tanınır.

Gereksiz tartışmalara fırsat vermemek ve hatalı uygulamalardan vazgeçilmesine katkıda bulunmak düşüncesi ile, bu konuda AİHM’nin kararını örnek vermekte yarar görürüm.

Avrupa İnsan hakları sözleşmesinin 11.Maddesinin STÖ üyeliğine zorlamama hakkını da içerdiği,AİHM’nin Sigurdur A.Sigurjonsson/İslanda kararı ile açık bir şekilde kabul edildi.

Bu karara konu olan olayda başvurucu olan taksi şöförü, iç hukuk gereğince zorunlu olarak Frami isimli taksiciler Derneğine üye olmaya zorlandı. Başvurucunun bu derneğe üye olmaması ve aidatını ödememesi gerekçesi ile , Framini’nin talebi üzerine,  çalışma ruhsatı iptal edildi ve aracının (Taxi) plakası söküldü.

Bunun üzerine başvurucu, Framini’ye  üye olma zorunluluğunun ve üye olmaması sonucunda taksi ruhsatının iptal edilmesinin 11.Maddenin ihlali olduğunu ileri sürerek AİHM’de dava açtı.  Sonuç olarak AİHM’si 11. Maddenin ihlal edildiğini tespit etti ve başvurucuyu haklı buldu.

Bu örnekten açıkça anlaşılacağı üzere, KKTC’de yasalarla kişilerin meslek gruplarına üye olmaya zorlanması Avrupa İnsan Hakları sözleşmesine aykırı bir uygulamadır.

Zaten yasa zoru ile örgütlenme, gönüllülük esasına dayanan Sivil Toplum hareketinin ruhuna ve felsefesine de aykırıdır.

Özel kesimde çalışanların da mutlaka yasalarla sendika üyesi olmasını savunan kişilerin, yukarıdaki gerçekleri dikkate almasında yarar vardır

Dünyalı olmamızı, AB ve Rum ile birleşmemizi isteyen, daha fazla özgürlük ve demokrasiden yana olanlar, yukarıdaki gerçekleri dikkate alarak herkesi mecburi üyeliğe zorlayıcı yasaları iptal etmelidir.

 

 
 
 
Etiketler: STÖ’ne, zorunlu, üyelik, Avrupa, İnsan, Hakları, sözleşmesine, aykırıdır,
Yorumlar
Diğer Yazılar
Dere Yatakları Bozularak, Sel Felaketine Zemin Hazırlanmaktadır.
Dağınık yapılaşma doğal alanların yok edilmesine sebep olacaktır
Ortak vatanda barış içinde yaşamalıyız
Ağaç katliamının önlenmesi için caydırıcı yasalar çıkarılmalı
KKTC’nin tanıtılması tek çıkış yoludur
Sorunlarımızın çoğunun derhal çözümlenmesi mümkündür
Piyasadaki sıkıntılar üzerine
Kimlikle giriş gerçeği
Üretimin lokomotifi pazarlamadır
Ülkemizde Bozulan Değer Ölçüleri
İnşaat izinleri sorunu
İki yönetimli çözümü engellemek tarihi hata olacaktır
Sel sorunu ciddiye alınmalı
Çözümden yana olanlar geçmişe saplanıp kalmamalı
Gerçekler unutturulmamalı
Dağ Başında mı Yaşıyoruz?
KKTC’de Rum ulusal tezlerini destekleyenler çözümsüzlüğü körüklemektedir
Haklılığımızda ısrar etmeliyiz
Din dersi okutulmalı mı?
Tarımda geleceğe dönük gelişmeler
Yasalara uymamak demokratik hak sayılmamalı
Birleşik federal çözüm’ her derde deva mı?
Tasarruf önerilerim
Dünya Barış Günü
Ekonomik sıkıntılarımızın sebeplerinden biri de nüfusumuzun az olmasıdır
Koruyuculuk ve yerli üretimin teşviki
Hatalı ve zararlı kararlardan vazgeçilmeli
Döviz ve ekonomik sıkıntılardan kurtulmanın çaresi
Demokrasi başı bozukluk değildir
Hükümet popülist harcamalardan vazgeçilmeli
Guterres’in garanti önerisi Girit senaryosunu hatırlatır
Seçilmişlerin görevi hizmet etmektir
Orman yangınlarının önlenmesi için acilen önlem alınmalı
Et sorunu sürüncemede bırakılmamalı
Ucu açık müzakerelerin sürdürülmesi Rum ulusal davasına yardımcı olur
Hemen çözümlenebilecek bir çok basit sorun vardır
Peşkeş
Harcamalarda önemli gereksinimlere öncelik verilmeli
Anavatandan koparılmamız komşunun ulusal davasına hizmet eder
Hükümetin en öncelikli görevi ülkede asayişi sağlamaktır
Komşu bizimle ortaklık yapmak niyetinde değildir
Davar zararlarına durdurulmalı
En son tezgah anavatan ile aramızın açılmak
‘İçi dolu başak boyun eğermiş’
Sorumsuz kişilerin Türk halkı adına görüş bildirme yetkisi yoktur
Devleti koruyucu caydırıcı yasa çıkarılmalı
Plastik kirliliği
İki bölgeliliğin sulandırılması geri dönüşümsüz büyük bir hata olacaktır
Son günlerdeki su baskınları tesadüfi değildir
Uluslararası hukukta savaşı başlatan bedelini öder
Hükümet tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren sorunların çözümüne odaklanmalı
Plaj sorunu ve çözümü
Anavatanın değerini takdir etmeliyiz
Hükümetin yüz günü
Vatandaşlık işlemlerinin durdurulması, Rum’un ekmeğine bal sürmektir
Rum’un dayattığı Birleşik çözüm yok olmamıza sebep olacak
Guterres belgesi Girit dramının tekrarlanmasına zemin hazırlayacak
Federal çözüm barışın bozulmasına sebep olacak
Kıbrıs sorununun çözümünde tek çıkış yolu
Yolların bakım ve idamesi düzenli olarak yapılması gereken bir hizmettir
Seçilmişler devlet yapısını bozmamalı
Çözüm düşmanları
Nükleer enerji gerçeği
Su kaynakları yönetimine acilen el atılmalı
Kuru ot kirliliği sorunu
Bilindik tezgah
Savaşı başlatan, mağlup olduğu takdirde tazminat talebinde bulunamaz.
21 Mart Ergenekon bayramı
Kıbrıs sorununda nüfus ve Türkiye’nin önemi
Bürokratik işlem adı altındaki can sıkıcı işlemler kaldırılmalıdır
Sigara İçme Yasağı Bir Hakkın Kısıtlaması değildir?
İçişlerimizde acilen el atılması gereken sorunlar
Hükümetin öncelikle vatandaşlıklara el atması hoş değildir
Gerçekleri bilerek hareket etmeliyiz
Hükümet madde kullanımı sorununa acilen el atmalı
Müzakerelere tanınma koşulu ile katılmalıyız
Ağaç dikmek dünyaya karşı olan vefa borcumuzu ödemektir
Yeni hükümet çevre sorunlarına acilen el atmalı
Kıbrıs’ta sergilenen sinsi oyun
Anavatandan koparılmamız ölüm fermanımızdır
Başarılı hizmetin ön şartı
Halkımızın imajına gölge düşürücü davranışlardan vazgeçilmeli
Olaylar KKTC’nin tanıtılmasının kaçınılmaz olduğunu gösteriyor
Ormanlardaki mantar varlığımızın yok olmasına göz yumulmamalı
Çevre kirliliğinin sorumlusu kimdir?
Halkımızın seçimde verdiği mesaj doğru okunmalı
Yarınlarımız daha iyi olmalı
Yeni yılda umut ve beklentiler
Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlama idealinden vazgeçilmedi
Yerleşim yerlerimizdeki trafik sorunu
Kanlı Noel’den ders almalıyız
Düzenin değiştirilebilmesi radikal önlemler alınması ile mümkündür
Siyasi partiler çözüm tercihlerini gerekçeleri ile halkımıza açıklamalı
İfade özgürlüğü hiçbir ülkede sınırsız değildir
Halkımız ezici çoğunluğu oyunu partilerin siyasi bakış açısına göre kullanır
Siyasi partilerin ve adayların nüfus politikası nedir?
Mesai başlama ve bitme saatlerindeki trafik sıkışıklığı önlenmeli
Siyasi partiler misyonlarını dürüstçe halkımıza açıklamalı
Çok geç alınmış bir karar
Birleşme tutkusu -saplantısı ve çelişkiler
Devletimize sahip çıkmalıyız
Anavatan düşmanlığı, bindiğimiz dalı kesmektir
Su baskınları, hesap sorma mekanizmasının doğal sonucudur
Yaban yaşamı yok etmek zararımızadır
Ağaç varlığımızı artırmalıyız
Yıkıcı beyin yıkama kampanyalarının sonuçları
Basit sorunlara olsun çare bulunmalı
Laf Cambazlığı
Sürü hayvancılığı modernize edilmeli
Çözüm BM ve AB tarafından engellenmektedir
Mevcut koşullarda müzakerelerden sonuç alınamaz
Varlığımızı sürdürebilmek için bilinçli davranmak zorundayız
Türk ordusunun ayrılması durumunda 2.Girit dramı tekrarlanacak
Ülkemizde basiretli bir nüfus politikası benimsenmeli ve uygulanmalı
Örgütlenmede dikkat edilmesi gereken hususlar
Hükümet halkın şikayetlerini dikkate almalı
İki çatılı çözüm her iki halkın da yararınadır
İki çatılı çözüm her iki halkın da yararınadır
Lefkoşa’daki kötü koku sorunu
Müzakerelerin devamı bizi çökertme tezgahıdır
Atık Sular Değerlendirilmeli
Hükümetlerin başlıca görevi, yasaların uygulanmasını sağlamaktır
Barış sloganı atarak barışı bozacak çözüm seçenekleri desteklenmemeli
Sinsi oyun bozulmalı
Böcekler raflara girmeye başladı
İç saldırılara karşı uyanık olmalıyız
Hükümet gürültü sorununu çözmeli
Kooperatifler devlet kuruluşu değildir
Rum tarafı neden çözümden kaçıyor?
Hem suçlu, hem güçlü olmak
Suyun denize akıtılmasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz
Yazarlar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Medipol Başakşehir
33
0
2
3
10
15
2
Kasımpaşa
26
0
5
2
8
15
3
Antalyaspor
26
0
5
2
8
15
4
Beşiktaş
25
0
4
4
7
15
5
Yeni Malatyaspor
25
0
4
4
7
15
6
Trabzonspor
25
0
4
4
7
15
7
Galatasaray
25
0
4
4
7
15
8
Atiker Konyaspor
21
0
4
6
5
15
9
Sivasspor
21
0
4
6
5
15
10
MKE Ankaragücü
20
0
7
2
6
15
11
Bursaspor
19
0
4
7
4
15
12
Göztepe
18
0
9
0
6
15
13
Akhisarspor
16
0
7
4
4
15
14
Alanyaspor
16
0
9
1
5
15
15
Kayserispor
15
0
8
3
4
15
16
BB Erzurumspor
14
0
7
5
3
15
17
Fenerbahçe
14
0
7
5
3
15
18
Çaykur Rizespor
11
0
6
8
1
15
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv