Kıbrıs

300 HEMŞİRE AÇIĞI VAR

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), Kamu Sağlık Çalışanları Yasası 38. maddesinde yer alan “Kişisel Ödenek Alma Hakkı”nın hemşire ve ebelere de verilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti.

KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen, modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale’in doğum günü olan 12 Mayıs’ın tüm dünyada “Uluslararası Hemşireler Günü” olarak kutlandığını kaydetti.

BU YILKİ TEMA “HEMŞİRELER GELECEĞİN SAĞLIK BAKIMI İÇİN ÖNCÜ BİR SES”

Uluslararası Hemşireler Konseyi’nin (ICN) her yıl için bir “Uluslararası Hemşireler Günü” teması belirlediğini ve tüm ülkelerin bu tema kapsamında etkinliklerini sürdürdüğünü ifade eden Özgöçmen, 2021 yılı Hemşireler Günü temasının “Hemşireler Geleceğin Sağlık Bakımı İçin Öncü Bir Ses” olduğunu belirtti.

Özgöçmen, “Kuşkusuz ki hemşirelik ve ebelik mesleği sağlık alanının vazgeçilemez değerleri, sürdürülebilir sağlık hizmetlerinin temel taşı ve lokomotifidir” diyerek, şöyle devam etti:

“2019 yılında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kendini gösteren Covid-19 pandemisi bize sağlığın bir bütün, sağlık zincirini ise birbirine bağlayan tek unsurun hemşirelik olduğunu göstermiştir. Covid- 19 pandemisin de en ön safta yer alan gece, gündüz ve vakit mefhumu gözetmeden insan sağlığı için, hayata tutuna bilmek için umut ışığı olmuştur ve olmaya da devam etmektedir.

‘Önce insan’ diyerek yola çıktığımız meslek yaşantımızda, sağlık alanında her süreci bilimsel yöntem ve kanıt temelli bilgi ışığında, insan sevgisi ve merhamet çerçevesinde sağlık hizmetleri verdiğimiz, vermeye de devam ettiğimiz yadsınamaz bir gerçektir. Gerek pandemi, gerekse diğer sağlık hizmetlerinde ciddi personel azlığı olmasına rağmen özverimiz ve bilgi birikimimiz ile ciddi bir başarı sağladığımız da malumunuzdur.

Yalnız personel eksikliğine bağlı kabul edersizinki zaman içerisinde çalışanlarda ciddi bir kronik yorgunluk ve bitkinlik olmuş ve/veya oluşmaktadır. Bu sürecin toplumumuzun nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti almasını olumsuz yönde etkilediği de aşikârdır.

Meslektaşlarımızın kaliteli ve hasta güvenliğini riske atmayacak şekilde bakım vermesi, fiziksel ve psikolojik sağlıklarını sürdürmesi, karar alma süreçlerinde etkili rol alması ve özlük haklarına yönelik konularda desteklenmesi son derece önemlidir.”

“SİYASET SAĞLIKTAN BİR AN EVVEL ÇIKARILMALI”

Sendika Başkanı Özgöçmen, açıklamasında, siyasiler, hükümet ve Meclis’e de şu çağrıyı yaptı:

“Hemşire ve ebe meslektaşlarımızın nitelikli bir hizmet verebilmesi adına başlangıç olarak siyasetin bir an evvel sağlığın içerisinden çıkarılması gerekmektedir. Çünkü hiçbir dönemde olmadığı kadar sağlığa siyaset bulaşmış vaziyettedir. Eksik hemşire ve ebe kadrolarının düzenlenmesi ve özlük haklarında iyileştirilme yapılması başlıca hedefleri olması gerekmektedir.”

300’E YAKIN HEMŞİRE VE EBE AÇIĞI VAR

Gerek Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi gerekse Temel Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı Merkez Hastaneleri, Sağlık Ocakları/Merkezleri ve 112 Hızır Birimlerinin toplamında 300’e varan hemşire ve ebe açığı bulunduğunu vurgulayan Özgöçmen, devam eden hastane inşaatlarına ve doğacak ihtiyaca da işaret etti.

Özgöçmen, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından 17 Ocak’ta düzenlenen yükselme sınavında başarı gösteren 199 meslektaşlarından sadece 105’inin sisteme kazandırıldığını kaydederek, geri kalan 94 meslektaşlarının da işe alınması için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

“Zira eksiklikten ötürü doğan ek mesai ve çalışanda yarattığı yorgunluk göz önüne alınınca yapılacak istihdamın hem kamu menfaati hem de çalışanın menfaati ve özünde toplumun menfaati olduğunu görmek mümkündür” diyen Özgöçmen, şöyle devam etti:

“Tüm dünyada yaşanan salgın bizim ülkemizde de kendini göstermiş olup sağlık çalışanları ciddi risk altında çalışmaktadırlar bunun örnekleri ise görevleri başında bire, bir hastalar ile ilgilenirken dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de virüse yakalanmış meslektaşlarımız bulunmaktadır. Bu sebepten ötürü vardiya çalışma, enfeksiyon, bulaşıcı hastalıklar, iş gücü, radyoaktif ilaçlara maruz kalma vb. riskler göz önüne alınarak, Kamu Görevlileri Yasası 35 (1) Tehlikeli İşgücü ve görev riski ödeneği hakkının ödenmesini talep ediyoruz.

Kamu Sağlık Çalışanları Yasası 38.maddesi Kişisel  Ödenek Alma Hakkının Hemşire ve Ebelere de verilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz.”

Özgöçmen, mesajında, her alanda yetişen ve kendini geliştiren, özveri ile çalışarak bu kutsal görevi yapan değerli meslektaşlarının 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’nü kutladı.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu