Kıbrıs

Açlık sınırı 4 bin 44 TL!

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle 4 kişilik bir ailenin açık sınırını açıkladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 4 bin 44 TL olduğunu ifade ederek, mevcut asgari ücretin net 3 bin 828 TL olduğunu belirtti.

Açlık sınırı ile ilgili KTAMS tarafından hazırlanan tablo şu şekilde:

Zorunlu Gıda Harcamaları

                                     Günlük                                Aylık             

Yetişkin Kadın                34,50                                1035,00

Yetişkin Erkek                36,08                                1.082,40

15-19 Yaş Çocuk           38,46                                 1.153,80

4-6 Yaş Çocuk               25,74                                 772,20

Toplam                          134,78                                4.044

AÇLIK SINIRI                                                           4,044

KTAMS tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“ KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca açıklanan fiyatlarının ortalamaları alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle açlık sınırı 4.044 TL olarak hesaplanmıştır.

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 34,50 TL, aylık 1035 TL, yetişkin bir erkek için günlük 36,08 TL,  aylık 1.082,40 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 38,46 TL, aylık 1.153,80 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 25,74 TL, aylık 772,20 TL’dir.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 4,044 TL’dir. Ayni tarih itibari ile yürürlükte olan net asgari ücret  3.828.00 TL’dir. 1 Şubat 2020 itibarı ile geçerli olan ve 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’ndaki tanımı ile ‘işçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçi ile eşinin ve bir veya iki çocuğunun yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma ve ısıtma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık servisi, eğitim kültür, dinlenme, eğlence ve benzeri temel gereksinmelerini geçerli fiyatlar üzerinden karşılamaya yetecek miktarda olmak üzere Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından belirlenen 3.828.00 TL’lik net asgari ücretin de açlık sınırının altında olduğunu göstermektedir.

31 Mart 2021 itibarı ile Asgari ücret 3828 TL,   açlık sınırı 3920 TL, yani aradaki fart 92 TL iken Nisan ayında Asgari ücret yine 3828 TL, Açlık sınırı ise 4044 TL’ye yükselmiştir. Yani  aradaki fark 216 TL’ye çıkmıştır.    

Ayni dönemde EURO bazında yaptığımız hesaplamada; 31 Mart 2021 itibarı ile KKTC Merkez Bankası’nın 31 Mart 2021 tarihli Döviz kuru ile asgari ücret 391 Euro’ya tekabül ederken Açlık Sınırı 400 Euro’ya tekabül etmekte idi.   30 Nisan 2021 itibarı ile asgari ücret 382 Euro’ya gerilerken,    Açlık sınırı 439 Euro’ya yükselmiştir. Yani EURO  bazında  asgari ücretle açlık sınırı arasındaki fark  57 EURO’ya (653 TL)  yükselmiştir.

Mal ve hizmet fiyatlarının artmasının yanında Türk Lirasının sürekli değer kaybetmesi ile halkın alım gücü artan bir ivme ile erozyona uğrarken Hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulması  ile çalışanlar, dar ve sabit gelirli kesimler yoksullaştırılmış, asgari ücretli özel sektör çalışanları ise  tam anlamı ile açlığa mahkum edilmiştir.

Hükümet,  çalışanların, emeklilerin, dar ve sabit gelirli kesimlerin hayat pahalılığı altına ezilmesini, günden güne fakirleşmesini önleyici tedbirleri hayata geçirmesi gerekirken tam aksine, zaten gerçekçi olmayan hayat pahalılığı ödeneğini dondurmuş   üstüne bir de zamlarla hayatı çekilmez hale getirmiştir.”  

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu