Kıbrıs

Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı Halkın Bilgisine Sunuldu

Meclis gündemine alınan Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı, görüş ve önerilerin sunulmasına olanak sağlanması için halkın bilgisine sunuldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan tasarıyla ilgili görüş ve önerilerin yirmi gün içinde Meclis Başkanlığına yazılı olarak sunabileceği duyuruldu.

Tasarının genel gerekçesi şöyle:

“Kişilerin yerel yönetimlere katılımlarını sağlayabilmek, hesap verebilme ve şeffaflık ilkeleri adına, Belediyelerimizi geliştirmek, daha özerk, denetlenebilir bir yapıya kavuşturulmalarına imkan sağlayabilmek ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını yürütmelerine yardımcı olmak, kendi sorumluluklarını yerine getiren özerk kuruluşlar olarak görülmektedir.

Yukarıda belirttiğimiz amaçlar doğrultusunda Belediyelerimizin asli görevleri olan yerel ihtiyaçları karşılamak için Belediye Meclislerinin toplanarak karar üretebilmelerine fırsat yaratmak, Meclisi daha işlevsel hale getirmek ve halkımıza hesap verebilirlik, şeffaflık noktasında imkanları geliştirme, Belediye hizmetlerinin aksamaması ana hedefimizdir.

Belde halkının yaşam kalitesini arttırma talebinde olan Belediyelerimizin de bu amaçlar doğrultusunda giderleri de sürekli artmakta, Belediyelerimizin gelirleri de bu giderleri karşılamakta zorlanmaktadır.

Belediyelerimizin çağdaş Belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmalar yapması ve altyapı eksikliklerinin tamamlanması girişimlerinde, halkımızın yerel yönetimlerden beklentisinin artması süreçlerinde yasal bazı sıkıntılar kendini göstermiştir. Bu bağlamda sorunlara yerinde müdahil olma ve Yerel Yönetimle Bakanlık arasındaki organik bağın kurulması ihtiyacı, Belediyelerin imara ilişkin görevlerinde değişikliklerin yapılması ihtiyacı, Belediyelerin yetkilerini düzenleyen kurallarda değişiklik yapılması ihtiyacı, Belediye Meclislerinin daha işlevsel hale getirilmesi ihtiyacı, kamu görevlilerine uygulanan temsil ödeneklerine uygun olarak Belediye Başkanlarına uygulanması, Belediye Başkanına vekalet eden Asbaşkanların yetkilerinin kısıtlanması, Türk Lirasında olan değişiklikler ve zaman içinde paranın tedavüle edilmesi nedeniyle vergi, resim, harç ve ücretlerde yeniden düzenleme yapılması, bazı suç ve cezaların günün koşullarına uyum sağlaması için yeniden düzenlenmesi, Belediyelerin borçlanabilme yeteneklerini günün koşulları ile uyumlu hale getirilmesi, inşaatların daha etkin denetlenmesi, katkı paylarından kesinti yapılabilmesi Belediye meclislerinin çalışma usul ve esaslarının yeniden düzenlenmesi, üyeliğin sona ermesi ile ilgili kurallarda değişiklik yapılması, katı atığın halk sağlığı göz önünde bulundurularak yönetilebilmesi, Yasanın uygulanması sırasında doğan ihtiyaçların karşılanması, karşılaşılan sıkıntıların tekrarlanmaması için tedbir alınması, mali denetimin etkinliğini arttırmak için kurallarda değişiklik yapılması, Belediyelerin sigorta ve ihtiyat sandığı prim ve depozit borçlarına ödeme kolaylığı sağlanabilmesi, Çevre Koruma Dairesi’nin yetkisinde olan izin verme yetkisinin Belediyelere verilmesi düzenlenmiş ve benzer diğer nedenlerle bu (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.”

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu