Kıbrıs

Büyükyılmaz’dan yanıt gecikmedi!

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun kendi hakkında ortaya koyduğu iddialara karşı yazılı açıklama yaptı.

17.05.2021 tarihinde ADA TV’de YDP milletvekili Sn. Bertan Zaroğlu’nun KIB-TEK yakıt ihalesi ile  ilgili mecliste CTP milletvekili Sn. Salahi Şahiner’in yapmış olduğu konuşmada yakıt ihalesinde kara para aklanması ve ilgili şartnamelerin değiştirildiğini Bakanlıkta yapılan çalışma ile değişmesi talimatının Bakan tarafından verildiği ve bu hususun kendisine Turan Büyükyılmaz ve Bülent Kaya tarafından bilgi olarak verildiğini programda dile getirmiştir. Konu ile ilgili milletvekili Sn. Bertan Zaroğlu tarafından Sn. Turan Büyükyılmaz bir kez aranarak bu konu sorulmuş ve kendisine verilen cevap ise bu değişikliğin bizler yönetime gelmeden önce yapılan bir  çalışma ile şartnamelerin hazırlanmış olduğu söylenmiştir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; 2019 yılında hazırlanmış ihaleye çıkılmış ve neticesinde sözleşme imzalanmış şartnameler temel alınarak, özellikle yakıtın istenilen limit değerlerde tedarik edilmesi için ceza uygulamaları eklenerek şartname Kasım 2020 de revizyon edilmiş ve 2 Aralık 2020’de ihaleye çıkılmıştır. Bu ihalenin iptal edilerek uluslararası ihale şekline dönüştürülmesi için aşağıda belirtilen ekip ile çalışmalar yapılmıştır.

Yakıt teknik ve idari  şartnameleri  kurumun yakıt alımı konusunda yıllardır deneyimli ve konusunda uzman Sörveyör (Murat Salel) ve Kimya Mühendisi (Naci Kurra), Teknoloji Geliştirmeden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Kamil Direl), Ayrıca Kurum Genel Müdürü (Gürcan Erdoğan) ve Merkezi İhale Komisyonu deneyimli personeli Sn. Yönel Arman’ın görüş ve önerileri ile birlikte, Kurumun hukuk bölümü ve Bakanlığın hukuk bölümünün görüş ve katkıları ile  geniş bir komite tarafından hazırlanmıştır. Bunun altını özellikle çizdikten sonra yakıt alımı ihalesi ile ilgili;

  1. Önceki ihalede İdari Şartname Madde 10’da Numune ve/veya Katalog veya Broşür Teslimi başlığı altında tanımlanan hususlar Merkezi İhale Komisyonu (MİK) yetkilileri ile yapılan toplantıda (Z) Zorunlu Belge tanımının  Merkezi İhale Komisyonu tarafından kontrol edilecek zorunlu olan belgeleri tanımladığı, bu maddelerin MİK üyelerinin gerekli tecrübede olmaması nedeni ile bu maddelerin KIB-TEK’in teknik personeli tarafından değerlendirilmesi gerekcesi ile çıkarılmış ve bu maddenin yerine teknik şartnamede Genel Hususlar bölümünde 11.2. madde olarak eklenmiştir. Dolayısı ile yine MİK’in talebi üzerine bu maddelerin ihalenin değerlendirme aşamasında gerekli olduğu ve MİK’in belirleyeceği sürede sunulması gerektiği ibaresi MİK’in talebi üzerine eklenmiştir. Teknik  şartnamenin 11.4. Maddesinde tarif edilen orjinalkonşimento, menşei, kalite sertifikası, bill of lading, kargo manifest ve dolum öncesi boş tank sertifikası belgeleri için yine kurumda yapılan geniş katılımlı toplantı neticesinde bu belgelerin orjinallerinin istenmesine karar verilmiş ve teknik şartnameye bu şekilde konulmuştur.
  2. Temlik: Özel Hususlar Ek 1 10. Maddede tanımlanan temlik, kurumun bünyesindeyapılan geniş katılımlı toplantı neticesinde temlik işleminin ihale fiyatını düşürmeye artı bir unsur olduğu gerekcesi ile ihalenin Ek-1 Özel Hususlar şartnamesine eklenmiştir.

Ancak; Mecliste bulunan KIB-TEK Araştırma Komisyonu üyesi Sn. Salahi Şahiner’in ve bu konuda söz alan milletvekillerinin bu maddeleri doğru bulmadıkları konusunda yapmış oldukları eleştiriler sonucu 18 Mart 2021 tarihinde 24,000 mton için zeyilname yayınlanmış ve 220,000 mton için ise temlik yapılamaz şeklinde yayınlanmıştır.

Sonuç: Yakıt ihalesi ile ilgili olarak teknik ve idari şartnameler kurumda yukarıda belirtmiş olduğumuz geniş katılımlı teknik elemanlar ve hukukcular nezninde hazırlanmış olup, mecliste yapılan eleştiriler sonucu Sn. Bakan’ın düzeltilme talebi üzerine komite toplanarak gerekli düzeltmeleri yapmıştır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu