Kıbrıs

Ev İçi Şiddeti Önleme Yasa Önerisi kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dünkü oturumunda gündeminde bulunan bir dizi yasa tasarısı ve önerisine ilişkin ivedilik tezkerelerini görüşüp, oyladı.

Haber: Arzu Köprülü – TAK

Genel kurul, Yayın Yüksek Kurulu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin ivedilik tezkereleri oy çokluğuyla; Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasa Tasarısı ve Ev İçi Şiddeti Önleme ve Ev İçi Şiddet Gören Kişilerin Korunmasına İlişkin Yasa Önerisi’yle ilgili ivedilik tezkereleri ise oy birliğiyle kabul edildi.

EV İÇİ ŞİDDETİ ÖNLEME VE EV İÇİ ŞİDDET GÖREN KİŞİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN YASA ÖNERİSİ

Genel kurulda Yayın Yüksek Kurulu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’na ilişkin ivediliği oy çokluğuyla kabul ettikten sonra Ev İçi Şiddeti Önleme ve Ev İçi Şiddet Gören Kişilerin Korunmasına İlişkin Yasa Önerisi’nin ivediliğini ele aldı.

Cemal Özyiğit, pandemi döneminde ev içi şiddetin arttığı yönünde bilgileri olduğunu belirterek, konuyla ilgili istatistiki bilgi verdi. Konunun partiler üstü olduğuna işaret eden Özyiğit, yasa önerisinin sadece şiddet uygulayıcısını cezalandırmak için değil, çözüm üretmek ve şiddet görene destek vermek için hazırlandığını kaydetti.

HP Milletvekili Ayşegül Baybars ise, bugün azınlık hükümetinin mecliste kendi gibi düşünmeyenlere yönelik sergilediği tutumun da şiddete örnek olduğunu belirterek, ad-hoc komitenin oluşturulmasına yönelik bugünkü gelişmeleri eleştirdi.

UBP Milletvekili Sunat Atun da söz alarak, kadına yönelik şiddette bir tırmanış olduğunun gözlemlendiğini, dolayısıyla UBP olarak bazı maddelerde çekinceleri olmasına rağmen yasa önerisinin ivediliğine onay vereceklerini belirtti.

ÖZDENEFE

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de konuşmasında ad-hoc komitesinin oluşturulmasına ilişkin karar alınırken yaşananların demokrasiye darbe olduğunu kaydederek, “ben ne istersem olur” mantığının geleceğinin önceden belli olduğunu söyledi. Bugün mecliste olmanın bir anlamı olmadığını gördüklerini ifade eden Özdenefe, Meclis başkanını da “meclisi hukuka uygun çalıştırmak gayreti göstermediği” gerekçesiyle kınadı. Özdenefe, muhalefetin hiçe sayıldığı meclis işleyişini farkında olduklarını ancak ses çıkarmadıkları için yapılanları görmediklerinin düşünülmemesini de istedi.

Özdenefe, bu yasanın torba yasa modelinde hazırlandığını ancak üzerinde hala çalışılması gerektiğini belirterek tasarıda yer alan bir dizi önermenin tehlikeli kapılar açacak nitelikte olduğunu söyledi. Özdenefe, yasa önerisinin genel prensiplerine olumlu oy vereceklerini kaydetti.

ÖZTÜRK

UBP Milletvekilleri Yasemin Öztürk de, Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi başkanı olarak yaptığı konuşmada, komitenin neden toplanmadığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Muhalefet milletvekillerine de eleştiride bulunan Öztürk, Özdenefe’nin yaptığı konuşmayla kendilerine şiddet uyguladığını iddia etti.

AKANSOY

CTP Milletvekili Asım Akansoy, meclise girdiğinden beri Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nde yer aldığını ve Ceza Yasası ve benzeri çok önemli yasa değişikliklerinin hayata geçirilmesine katkı koymuş bir komite olarak, her zaman oybirliğiyle yasa yapma duyarlılığını gösterdiklerini söyledi.

Komitenin hassasiyet ve uyumunun komite başkanıyla alakalı olduğunu söyleyerek, bir komitenin toplanmamasının söz konusu olmaması gerektiğini kaydetti.

DERYA

CTP Milletvekili Doğuş Derya, başkan yardımcısı olduğu Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nde 2019 yılından kalan yasalar olduğuna işaret ederek, tek bir yasada sonuç alınamayacak diye komiteyi toplamamanın kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Derya, milletvekillerinin görevinin yasa yapmak olduğunu ve yasama faaliyeti gerçekleştirmek için maaş aldıklarını ancak birilerinin kendi bireysel kararlarla çalışma sürecini aksatmaya hakkı olamayacağını belirtti.

Doğuş Derya, komiteyi toplamamakta ısrar edilirse başkan yardımcısı olarak kendisinin toplanma çağrısı yapacağını kaydetti.

ROGERS

HP Milletvekili Jale Refik Rogers da, HP olarak her türlü ayrımcılığın karşısında duracakları gibi LGBTİ haklarının da yanında olduklarını belirterek, ev içi şiddete karşı hazırlanan yasa önerisinin hakkıyla konuşulması gereken önemli bir konu olduğunu belirtti.

HP olarak bu yasanın önemli bir boşluğu dolduracağına inandıklarını kaydeden Rogers, “Bizim hukuk sistemimize uygun olmayan noktalar içeriyor ancak bu noktaların düzeltilebileceğine inanıyoruz” dedi. Rogers, ülkede birçok örneği olduğu gibi, önemli olanın yasayı yapmak değil uygulamaya geçirmek olduğunu belirtti.

ÇELER

TDP Milletvekilleri Zeki Çeler de, bu önerinin ivediliğini almak bile sorunun var olduğunu kabul etmek anlamına geleceğini belirterek, ülkede ev içi şiddet diye bir düzenleme olmadığını vurguladı.

Her polis biriminin farklı uygulamalarda bulunması sebebiyle ev içi şiddet mağduru olan kadınların isimlerini okuyan Çeler, en azından bu yasayla herkese aynı mevzuatın uygulanmasının sağlanacağını kaydetti. Çeler, bu yasanın uygulamaya girmesiyle sağlayacağı faydalara örnekler verdi.

TDP Milletvekili Cemal Özyiğit’in sunduğu Ev İçi Şiddeti Önleme ve Ev İçi Şiddet Gören Kişilerin Korunmasına İlişkin Yasa Önerisinin de konuşmaların ardından oybirliğiyle ivediliği alındı.

Genel kurul daha sonra Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısıyla ilgili ivedilik tezkeresini ele almaya başladı.

Muhalefetin eleştirel konuşmalarının ardından söz alan İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Merkezi Cezaevi ve hazırlanan yasayla ilgili bilgi verdi. Daha sonra ivedilik tezkeresi oybirliğiyle kabul edildi ve genel kurul Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ivediliğine ilişkin tezkereyi görüşmeye başladı.

TDP Milletvekili Cemal Özyiğit, yıllardır kamu reformu yapılsın diye beklendiğini ancak icraatların bile aksi yönde olduğunu kaydederek, kamu görevlilerinin atamasında yıllardır yaşanan problemlere işaret etti. Bazı atamaların ve müşavirliğin engellenmesi gerektiğini yıllardır dile getirdiklerini anımsatan Özyiğit, yaşanan olumsuzluklarla ilgili örnekler verdi.

HP Milletevekili Jale Rogers ise, kamu reformunun uzun yıllardır gündemde olduğunu belirterek, 2010 yılında hazırlanan tasarıdan belli noktalar alınarak, bugün önlerine konulduğunu söyledi. Bugün oyladıkları tasarının o yasayla alakası kalmadığını ve hükümetin samimiyetsizliğini gözler önüne serdiğini savunan Rogers, eğitime ve liyakata bakılmadan atamalar yapılırken böyle bir yasa tasarısı vermenin birbirini tutmayan adımlar olduğunu söyledi.

ERHÜRMAN

CTP Milletvekili Tufan Erhürman da konuşmasında, Başbakan Ersan Saner’den genel gerekçede yer alan “kurumsal hafızayı korumak amacıyla” ifadesine açıklık getirmesini istedi.

Aldığı cevapların kurumsal hafızayı korumaya yönelik olmadığını kaydeden Erhürman, bu tasarının ivediliğinin istenmesinin, imzalanan protokolde yer almasıyla alakalı olduğunu ve 3’lü kararnameyle atama yapmayı bile engelleyecek nitelikte olmadığını kaydetti.

Erhürman, hükümetin zaten yapacağı atamayı yaptığını ve ivedilik isteyecek bir durum olmadığını kaydederek, esas arzulananın ne olduğunun açıklanmasını istedi.

Tufan Erhürman, kamuyla ilgili açık çek verdiklerini ve belirli unsurları geçirmeye hazır olduklarını söylediklerini hatırlatarak, bu yasanın hiçbir şeyi çözmeyeceğini savundu. Erhürman, sabah yaşananlardan sonra bu konunun “meleklerin cinsiyetini konuşmak” kadar “anlamlı” olduğunu söyledi.

SANER

Başbakan Ersan Saner de, ne yapıldıysa müşavir olayının önüne geçilemediğini belirterek, en azından müdür olacak kişilerin niteliklerini belirlemek ve geriye dönmelerine engel olmak için bu çalışmayı hazırladıklarını söyledi.

Teşkilat yasalarında yapılacak değişikliklerle bu yasanın bir paket olarak işe yarar hale geleceğini dile getiren Saner, 2009’dan beri kamu reformu yasasını duyduklarını ve 1 sıfırdan büyüktür mantığıyla bir yerden başlamaya karar verdiklerini söyledi.

Üzerinde konuşulan ancak değişikliğe gidilmeyen konularla ilgili bakanlık dönemlerinde edindiği bilgileri de aktaran Saner, bu çalışmayla hep birlikte bu kangrene son verilip, en azından üniversite mezunu olmayanın müdür olmasının önüne geçmenin sağlanabileceğin söyledi.

Konuşmaların ardından yasa tasarısıyla ilgili ivedilik tezkeresi oyçokluğuyla kabul edildi. Genel kurul daha sonra Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasa Tasarısı’nın ivediliğine ilişkin tezkere görüşmeye başladı.

ÖZYİĞİT

İlk sözü alan TDP Milletvekili Cemal Özyiğit, zeytinin ülkenin göz bebeği olduğunu ve ülkenin kendine has ürünlerine daha fazla sahip çıkmak gerektiğini kaydetti. Özyiğit, zeytin üreticilerinin ülke için hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

“Yerli üretim ve yerli üretime dayalı sanayidir hayati olan” diyen Özyiğit, bundan sonra birilerine ödül ya da hediye verirken zeytin fidanı verilebileceğini söyledi. Özyiğit, tasarıya olumlu oy vereceklerini kaydetti.

ATAKAN

HP Milletvekili Tolga Atakan, zeytin gibi önemli bir ürünün ihracat ürünü olarak dış pazarda yerini alması gerektiğini belirtti. Ülkenin zeytin politikasının şart olduğunu kaydeden Atakan, eksikliklerine rağmen tasarıya olumlu oy vereceklerini söyledi.

ERHÜRMAN

CTP Milletvekili Tufan Erhürman da konuşmasında, zeytin konusunda böyle bir yasa çalışmasının meclise getirilmesinin önemli olduğunu ancak hazırlanan yasa tasarısını incelediğinde gereken ciddiyetin gösterilmediğini söyledi.

Yasa tasarısından madde madde örnekler veren Erhürman, “asla olmaz” maddeler bulunduğuna işaret ederek, görev yetki ve sorumluluğu düzenlenen Ulusal Zeytin ve Zeytin Yağı Konseyi’nin kimler tarafından oluşturulduğunun belirsiz olduğunu kaydetti.

Erhürman, zeytin kadar harnubun da önemli olduğunu belirterek, her iki ürünün de ihracatta önemli yeri olması gerektiğini söyledi.

Tufan Erhürman, tezkereye olumlu oy vereceklerini ancak yasanın geri çekilerek, teknik sorunların giderilmesi önerisini yapmayı uygun gördüklerini belirtti.

ÇAVUŞOĞLU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, verilen destekten dolayı teşekkür etti ve işaret edilen teknik hataların komitede giderilebilecek hatalar olduğundan geri çekilmesinden yana olmadıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, amacın hasat zamanı gelmeden düzenlemenin yasallaşması olduğunu söyledi.

Harnup konusunda fare zararlısıyla mücadeleye ilişkin başlattıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, harnubun girdisi düşük, değeri büyük bir ürün olduğundan ekonomik değerinin de önemli olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasa Tasarısı’nın ivediliğine ilişkin tezkere oy birliğiyle kabul edildi. Genel kurul daha sonra Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin ivedilik tezkeresini görüşmeye başladı.

SANER

Başbakan Ersan Saner, tasarıyla ilgili izahat istenmesi üzerine söz alarak, görevlerini tamamlayıp ülkelerine geri dönen askerlerin seçim yasaklarından dolayı mağdur edilmemesi amacıyla böyle bir tasarı hazırladıklarını kaydetti.

HP Milletvekili Kudret Özersay konuşmasında bugüne kadar bu mağduriyet yaşanmazken seçim dönemi böyle bir düzenleme yapılmasının siyasi bir istismara kapı aralamak anlamına geleceğini söyledi.

CTP Milletvekili Tufan Erhurman da söz alarak, Özersay’ın söylediklerine ek olarak, murat edilenin, yapılan açıklamayla sınırlı olup olmadığını merak ettiğini belirtti.  “Nisan ayında seçim”den söz ederken, haziran ayında yapılacak belediye seçimleri de göz önüne alındığında aralık ayından temmuza kadar ülkede hayatın duracağına işaret eden Erhürman, nisan ayının yanlışlığının ortada olduğunu kaydetti.

Başbakan Ersan Saner yeniden söz alarak, yeni mezun GKK personelinin bir önceki seçimde mağdur olduğuna işaret ederek, bu çalışmanın bir ihtiyaçtan doğduğunu söyledi.

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de konuşmasında, GKK’nın çok düzenli ve disiplinli bir kurum olduğundan gerekli planlamayı yaptığına işaret ederek, böylesi bir düzenlemeye ihtiyaç olmadığını belirtti. Angolemli ret oyu vereceklerini söyledi.

Genel kurul daha sonra Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ivediliğine ilişkin tezkereyi oy çokluğuyla kabul etti. Genel kurul daha sonra Seçim ve Halkoylaması Yasası’yla ilgili ikinci değişikliğe ilişkin ivediliği görüşmeye başladı.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu