KıbrısManşet

KKTC Avcılık Federasyonu, Balıkçılık Tüzüğünü güncelledi

KKTC Avcılık Federasyonu, Balıkçılık İzinleri ve Balıkçılık Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı Tüzüğü ile ilgili olarak, amatör balıkçı üyelerimizden gelen öneriler ve şikayetler doğrultusunda revize edildiğini açıkladı.

Federasyon “Bakanlar Kurulu geçtiğimiz gün yapmış olduğu toplantıda, Balıkçılık İzinleri ve Balıkçılık Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı Tüzüğü’nde bazı maddelerde değişiklik kararı aldı” ifadelerini kullandı.

KKTC Avcılık Federasyonu’nun açıklaması şöyle:

Mayıs 2023 tarihinde yürürlüğe giren Balıkçılık İzinleri ve Balıkçılık Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı Tüzüğü ile ilgili olarak, amatör balıkçı üyelerimizden gelen öneriler ve şikayetler doğrultusunda federasyon lokalimizde ilgili paydaşlarla ve üyelerimizle yaptığımız toplantılar sonucunda, Hayvancılık Dairesine yaptığımız tüzük değişiklik talebi, Sürdürülebilir Ortak Balıkçılık Yönetim Komisyonunun toplantıya çağrılması ile değişiklik önerileri komisyonda federasyonumuzun da katılımı ile görüşülerek değişikliğe gidilmiştir. Yapılan komisyon toplantıları neticesinde değiştirilen tüzük maddeleri, Hukuk Dairesine ve Merkezi Mevzuat Dairesine kontrolleri yapıldıktan sonra Bakanlar Kuruluna onaylanması için gönderilmiştir.

Bakanlar Kurulu geçtiğimiz gün yaptığı toplantıda, Balıkçılık İzinleri ve Balıkçılık Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı Tüzüğü’nde yer alan bazı maddelerde değişiklik kararı aldı. Söz konusu tüzük aşağıdaki şekliyle Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir:

Bakanlar Kurulu geçtiğimiz gün yapmış olduğu toplantıda, Balıkçılık İzinleri ve Balıkçılık Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı Tüzüğü’nde bazı maddelerde (değişiklik kararı aldı. Tüzüğün mevcut halinde yer alan 6’ncı maddenin 5’nci bendindeki “On altı yaşından küçük olan bir kişi ancak izinli ve reşit bir kişinin refakatinde amatör (sportif) balıkçılık yapabilir” maddesi, “On sekiz yaşından küçük olan bir kişi ancak izinli ve reşit bir kişinin refakatinde amatör (sportif) balıkçılık yapabilir” (zıpkın)şeklinde değişti. 8’nci maddenin 5’nci bendinde yer alan “Bir amatör balıkçı en fazla dört olta takımı ile çapari veya sirti kullanmak suretiyle avlanabilir(iç sularda). Olta basına iğne sayısı üç adedi geçemez. Üzerinde en çok iki iğne bulunan, motorlu-motorsuz, kamışlı kamışsız çeşitli tipte oltalar ile avcılık yapabilir. Ancak, sazan balığı avında bedenin aynı noktasından çıkan ikiden fazla köstek ile kıbrıs oltası olarak bilinen ve kefal avcılığında kullanılan özel oltalarda üçten fazla iğne kullanabilir” şeklindeki madde ise “Bir amatör balıkçı en fazla dört olta takımı ile çapari veya sirti kullanmak suretiyle avlanabilir. Olta basına iğne sayısı üç adedi geçemez.Ancak, Kıbrıs oltası olarak bilinen ve kefal avcılığında kullanılan özel oltalarda üçten fazla iğne kullanabilir” şeklinde değişti. Denizlerde ise Tüzüğün 9’ncu maddesinde yer alan “Bir amatör balıkçı en fazla dört olta takımı kullanabilir. Olta takımındaki iğne sayısı, çapari ve sirti hariç altı adedi geçemez” şeklindeki madde “Bir amatör balıkçı en fazla dört olta takımı kullanabilir. Olta takımındaki iğne sayısı, çapari ve sirti hariç yirmi bir adedi geçemez” şeklinde düzenlenirken, “Her türlü balık bulucu cihazların su altı tüfeği ile yapılan avcılık esnasında kullanılan teknelerde bulundurulması” maddesi, cihazlar hem pahalı hemde kolayca sökülüp takılabilen cihazlar olmadığı gerekçesiyle kaldırıldı.

Yine 9’ncu madede yer alan, “Bu Tüzük uyarınca izin alma zorunluluğu olsun veya olmasın su altı tüfeği ile avcılıkta can ve mal güvenliği açısından, iki kişi de aktif olacak şekilde ve birbirinden yirmi beş metreden fazla uzaklaşmamak koşuluyla tek şamandıra ile avcılık faaliyetinde bulunulmalıdır” maddesi ise “Bu Tüzük uyarınca su altı tüfeği ile avcılıkta can ve mal güvenliği açısından bayraklı şamandıra ile avcılık faaliyetinde bulunulmalıdır. Ancak Bu Tüzüğün 6’ncı maddenin (5)’inci fıkrası uyarınca On sekiz yaşından küçük olan bir kişi ancak izinli ve reşit bir kişinin refakatinde amatör (sportif) balıkçılık yapabilir” şeklinde düzenlendi.

14’ncü maddede yer alan balıkçılık donanımı, endüstiriyel balıkçılık yasaklandığı için kaldırılırken, 17’nci maddede yer alan “mesleki balıkçılık izni olan bir gemide en az iki yıllık mesleki balıkçılık izni varsa verilir” maddesi de “mevcut durumda zaten balıkçılık mesleğine rağbet az olduğundan dolayı kaldırıldı” şeklinde değiştirildi.

“Yabancı ülkelere ait balıkçı gemileri, uluslararası sularda veya başka ülke egemenliği altındaki sularda avladıkları ürünleri yetmiş iki saat önce Daireden izin almaları ve bu izinde öngörülen kurallara uymaları koşuluyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki limanlara boşaltabilir. Yukarıdaki (4)’üncü fıkrada sözü edilen gemilerin belirtilen faaliyetlerinin izlenmesini sağlamak için gerekli önlemler Daire tarafından alınır” maddesi ise “hali hazırda Gümrük Mevzuatı gereği uygulanmaktadır. Söz konusu kuralların çakışmaması” gerekçesiyle kadırılırken, 33’ncü maddede yer alan, “Karadan ve her türlü balıkçı gemilerinden sarkıtılan olta ile balık avcılığı hariç, kıyıdan itibaren beş metrelik eşdeğer derinlik hattı dâhilinde her türlü avcılık aşağıdaki bentlerdeki kurallar hariç yıl boyunca yasaktır. Ancak, 1 Ekim – 30 Nisan tarihleri arasındaki dönemde seksen dört milimetre, 1 Aralık – 1 Mart tarihleri arasındaki dönemde kırk dört milimetre ağ gözü açıklığına eşit ve/veya daha büyük olan fanyasız ağların kıyıdan itibaren kullanılması serbesttir” maddesi ise “Karadan, her türlü balıkçı gemilerinden sarkıtılan olta ve sualtı tüfeği ile balık avcılığı hariç, kıyıdan itibaren beş metrelik eşdeğer derinlik hattı dâhilinde her türlü avcılık aşağıdaki bentlerdeki kurallar hariç yıl boyunca yasaktır. Ancak, 1 Ekim – 30 Nisan tarihleri arasındaki dönemde seksen dört milimetre ağ gözü açıklığına eşit ve/veya daha büyük olan fanyasız ağların kıyıdan itibaren kullanılması serbest oldu.

“Fanyalı ve fanyasız, alttan büzülmeyen, tel bulunmayan alamana ağları veya benzeri diğer çevirme ağları ile avcılık yapılması ve gemide bulundurulması yasaktır” maddesi, anlam karmaşası yaratmaması adına “Gırgır ağları dahil Fanyalı ve fanyasız, alttan büzülen veya büzülmeye imkan sağlayacak tel bulunan alamana ağları veya benzeri diğer çevirme ağları ile avcılık yapılması ve gemide bulundurulması yasaktır” şeklinde düzenendi.

“Ağ tam göz boyu otuz altı milimetreden daha küçük uzatma ağlarının balıkçılık faaliyetlerinde kullanılması yasaktır. Ancak istisnai olarak izmarit balığı (Smaris spp.) avcılığı için ve sadece 1 Şubat- 31 Mart tarihleri arasında otuz dört milimetre ve/veya daha büyük fanyasız, sahip uzatma ağları gemide bulundurulabilir ve avcılıkta kullanılabilir” şeklinde yer alan madde, “Ağ tam göz boyu otuz altı milimetreden daha küçük uzatma ağlarının balıkçılık faaliyetlerinde kullanılması yasaktır. Ancak istisnai olarak 1 Şubat- 30 Nisan tarihleri arasında otuz dört milimetre ve/veya daha büyük tam göz boyundaki en çok altı yüz metre uzunluğundaki fanyasız uzatma ağlarını izmarit balığı (Smaris spp.) avcılığında kullanmak üzere gemide bulundurulabilir ve avcılıkta kullanılabilir” olarak düzenlenirken, “Fanyalı olarak, ağ tam göz boyu elli altı milimetreden daha küçük misina ağların gemilerde, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde bulundurulması ve balıkçılıkta kullanılması yasaktır” maddesi ise, ekonomik kayıpların önüne geçilmesi adına “ Fanyalı olarak, ağ tam göz boyu otuz altı milimetreden, Fanya tam göz boyu ise yüz seksen milimetreden daha küçük uzatma ağların gemilerde, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde bulundurulması ve balıkçılıkta kullanılması yasaktır” olarak düzenlendi.

“Kilogram cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek tür veya karışık tür olsun beş kilogramı geçemez. Kilogram cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin beş kilogramı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dâhilinde kabul edilir. Ancak istisnai olarak aslan balığı (Pterois spp.), gobene, tombik [(tülina, çingene) (Auxis spp.)] ve yazılı orkinos (Euthynus alletteratus) türü balıklar için boy limitlerine uyulması koşulu ile kilogram ve miktar sınırlaması yoktur” naddesi, “ Kilogram cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek tür veya karışık tür olsun beş kilogramı geçemez. Kilogram cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin beş kilogramı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dâhilinde kabul edilir. Ancak istisnai olarak Aslan Balığı (Pterois spp.), Gobene, Tombik [(Tülina, Çingene) (Auxis spp.)], Akanamutta [(Lampuka) (Coryphaena hippurus)] ve Yazılı Orkinos (Euthynus alletteratus) türü balıklar için boy limitlerine uyulması koşulu ile kilogram ve miktar sınırlaması yoktur” şeklinde değiştirildi.

44’ncü maddede yer alan, “Mayıs ayı içerisinde orfoz ve lagos türü balıkların (Epinephelus ssp.) amatör (sportif) su ürünleri avcılık aracı veya uygulaması ile avcılığı yasaktır. Ayrıca dönem boyunca bu türlerin avcılığında 11,75 milimetre’den küçük iğnelerin (ağız açıklığı) kullanılması da yasaktır” maddesi de türün biyolojik nedenlerinden ötürü avlanma yasağı uzatıldı. Buna göre ilgili madde, “15 Mayıs – 15 Temmuz tarihleri arasında orfoz ve lagos türü balıkların (Epinephelus ssp.) amatör (sportif) su ürünleri avcılık aracı veya uygulaması ile avcılığı yasaktır. Ayrıca bu dönem boyunca 40 (kırk) metreden daha sığ sulara her türlü baragadi ve bu türlerin avcılığında 11,75 milimetre’den küçük iğnelerin (ağız açıklığı) kullanılması da yasaktır” şeklinde değişti.

Son olarak, 48’nci maddede yer alan “uzunluğu iki bin metreden fazla ve 28 mm ağ gözü açıklığından daha küçük olan balık ağı ile iki takım baragadi den fazla ve her durumda toplam 400 adet olta iğnesinden fazla olan baragadi malzemelerinin teknede bulundurulması veya avcılıkta kullanılması yasaktır” maddesi, anlam karmaşasını ortadan kaldırmak maksadıyla değişirildi. Buna göre ilgili madde, “toplam uzunluğu iki bin metreden fazla ve elli altı mm ağ gözü açıklığından daha küçük olan balık ağı ile toplam dört yüz adet olta iğnesinden fazla olan baragadi takımlarının teknede bulundurulması veya avcılıkta kullanılması yasaktır” (Istisnai olarak verilen mesleki balıkçıların yardimci teknelerine)şeklinde değiştirildi.

KKTC Avcılık Federasyonu

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu