Kıbrıs

Ortak hedef yüz yüze eğitim!

Eğitim Beklemez İnisiyatifi temsilcileri, dün, Covid – 19 pandemisi nedeniyle ara verilen yüzyüze eğitimin sonuçlarını ve mevcut durumu değerlendirerek, öğretmen-veli işbirliğini güçlendirmek amacıyla KTÖS Genel Sekreteri Şenel Elcil ile görüştü.

Görüşmede, taraflar ortak hedeflerinin “çocukların kesintisiz yüz yüze eğitim için” okula dönmeleri ve tekrar genel kapanmalar yaşanmadan eğitimin sürmesi konusunda uzlaştı.

Elcil: Yüz yüze eğitim kesintiye uğramamalı

KTÖS Genel Sekreteri Şenel Elcil, görüşmede sendikanın pandemi sürecinde yapmış olduğu çalışmalara değindi ve yüz yüze eğitimin hiçbir zaman kesintiye uğramaması gerektiğine inandıklarına vurgu yaptı.

Elcil, gerekli altyapının hazırlanarak, Covid 19 pandemisi sonucu yaşanan mevcut sorunların değerlendirilmesi ve planlama yapılması için girişim yaptıklarını; çocukların hem eğitim, hem de sosyal yönden kayıpları olduğuna inandıklarını belirtti.

Elcil,  pandemi sürecine uygun bir şekilde, hem okul altyapılarının tamamlanması hem de gerekli ölçme değerlendirme sistemlerinin ve ders içeriklerinin güncel ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

“Şehirlerdeki çocuklar sosyalleşme sorunu yaşıyor”

Özellikle şehirlerdeki çocukların sosyalleşme sorunlarına dikkat çeken Elcil, kırsal bölgelerdeki çocukların ise eğitime ulaşma sıkıntısı yaşadığını gözlemlediklerini dile getirdi.

Aşının yüz yüze eğitimin başlaması için bir ön koşul olarak görmediklerini belirten Elcil, ancak aşılanma ile seyreltilmiş eğitimin de ortadan kaldırılarak, kesintisiz ve aksama olmadan eğitime devam edilebileceğine inandıklarını söyledi.

Yaz ayının değerlendirilmesi, gelecek yılın planlanması ve eğitimin geliştirilmesi için her türlü işbirliğine açık olduklarını belirten Elcil, Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirmediğini belirtti.        

Yılmaz: Veliler süreçte söz sahibi değil

Eğitim Beklemez İnisiyatifi adına görüşmede söz alan grup sözcüsü Nihat Yılmaz ise, süreç dahilinde yapılan uygulamaların özellikle veli-öğretmen-öğrenci odağıyla üç bacaklı sürdürülmesi gerekirken, velilerin maalesef süreçte söz sahibi olamadıklarına vurgu yaptı.

Tüm ada çapında okul aile birliği temsilcileri ve velilerin desteğiyle geniş bir platformda, eğitimin Covid-19 veya başka bir nedenle bir daha kesintiye uğramaması için mücadele verdiklerinin altını çizen Yılmaz, yaz aylarını değerlendirerek gerekli planlama adımlarının bir an önce atılması için tüm velileri, başlatılan imza kampanyasına destek olmaya çağırdı. 

İnisiyatif, çalışmalarına farklı sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde devam edeceğini, bu bağlamda temaslara devam edip, eğitimle ilgili tüm paydaşlarla çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

İnisiyatif, Eğitim Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu’nu, velileri muhatap olarak almasını ve Sayın Bakandan istenen görüşme talebine olumlu cevap vermesini beklediklerini duyurdu.

Çocukların kayıplarını gözlemliyoruz

Yılmaz şöyle konuştu:

“Çocuklarımızın eğitim ve gelişim kayıplarını her gün velileri olarak gözlemliyoruz. Amacımız, mümkünse bu yazın da değerlendirilerek; kalıcı, sürdürülebilir, alternatifleriyle düşünülmüş planlar dahilinde dünyadaki örnekler baz alınarak yüz yüze eğitimin başlaması ve kesintiye uğramamasıdır. Çocukların yaklaşık bir buçuk yıllık bir eğitim kayıpları var ve maalesef gelinen süreçte, geçtiğimiz yıl yaşanan plansızlığın bu yıl uygulamada kendisini gösterdiğini gördük. Eğitimde fırsat eşitsizliği Covid-19 pandemisi ile daha da derinleşti, kimi çocuk öğrenim alabilirken, kimisi bu süreci tümüyle kaybetti.”

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu